לימודי מדעי המדינה במכללת רמת גן

להבין את המדינה שאתה חי בה

תפקידו של המדע הוא לחקור את העבר כדי שניתן יהיה לנבא את העתיד. כשמדובר בתחומים אקדמיים, נזק שיגרם כתוצאה מהשערות מחקר לקויות, זה לא נעים.. אבל גם לא כ"כ נורא. כשמדובר במדע המדינה השערות מחקר לקויות עלולות להשפיע על כולנו… לכן, עדיף שתלמד מדעי המדינה בצורה יסודית וממי שיודע – מסלול לימודי מדעי המדינה במכללת רמת גן.

לימודי מדעי המדינה במכללת רמת-גן מקנים ידע תיאורטי ומעשי רב. מסלול לימודי מדעי המדינה במכללת רמת-גן עשיר, מגוון ומכיל תחומים רבים המשיקים למדע המדינה: מדיניות ציבורית, ניהול, סוציולוגיה ועוד.

תואר ראשון במדעי החברה – מינהל ומדיניות ציבורית

ייחודיות התואר:

התואר מעניק תשתית רחבה במדעי החברה עם מיקוד במדיניות ציבורית, וככזה פותח את מירב האפשרויות ללימודי ההמשך. התואר הוא בינתחומי: משלב ידע תיאורטי ומחקרי מתחומי מדע המדינה, הסוציולוגיה והכלכלה עם ידע דומה מתחום הניהול והמדיניות הציבורית. התואר מוכר לעובדי המדינה כתכנית לימוד רוחבית על-ידי נציבות שירות המדינה (השתתפות עד 90% משכר הלימודו יום היעדרות בשבוש

הנושאים הנלמדים:

מעבר לתשתית הידע הרחבה במדעי החברה, יילמדו נושאים ייחודיים ובהם: יסודות המנהל הצנורי; מדיניות צנורית; שלטון מקומי; כלים ניהוליים ותהליכים ארגוניים; חברה, פוליטיקה, כלכלה ומדיניות; היבטים רחבים של יחסי מדינה-חברה וסדנאות ייחודיות, כס, מדיניות ציבורית, צבא וביטחון, מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי וסוגיות במדיניות מרחבית.

מסלולי הלימוד לתואר במדעי המדינה

  • מדעי החברה – התמקדות במסלול לימודי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים
  • לימודי מדעי המדינה וניהול
  • במדעי החברה והרוח – התמקדות במסלול לימודי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים
  • לימודי מדעי המדינה וכלכלה
  • לימודי מדעי המדינה וסוציולוגיה
  • לימודי מדעי המדינה ותקשורת
  • לימודי מדעי המדינה ופסיכולוגיה
  • לימודי מדעי המדינה וחינוך