לימודי חשבונאות במכללת רמת גן

לימודי חשבונאות במכללת רמת-גן מקנים את הידע התיאורטי והמעשי העדכני והמקיף ביותר וכוללים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, משפטים, מסים, ניהול פיננסי, גזברות, בנקאות, ייעוץ השקעות, ניהול תקציבים, ביקורת פנימית, חשבות וניהול כללי. 

מסלול התמחות בחשבונאות תוך שנתיים בלבד!

לא צריך להיות נחמיה שטרסלר בשביל לראות את היתרונות של מסלול לימודי חשבונאות לתואר B.A במכללת רמת גן. רק מסלול לימודי חשבונאות של מכללת רמת-גן מאפשר לכם להתחיל את ההתמחות כבר בשנה השנייה ללימודים! ובנוסף, לקבל פטור מ- 13 מתוך 15 המבחנים של מועצת רואי החשבון, לאחר סיום הלימודים ושנת ההשלמה. מסלול חשבונאות במכללת רמת-גן מציע לסטודנטים חממה אקדמית של מכללה, מבלי לוותר על תוארB.A נחשב של אוניברסיטה.

לימודי חשבונאות וכלכלה נלמדים במסגרת המסלול המשולב בראיית חשבון המכין לחמשת הבחינות של מועצת רואי חשבון ומאפשר כבר בתום שנה א' לצאת להתמחות.

קורסים במסגרת לימודי חשבונאות

תעודה – בוגר אוניברסיטה בחשבונאות עם חטיבת לימודים מורחבת בכלכלה (סה"כ 120 נ"ז)

קורסי תשתית (9 נ"ל) נ"ז

 • חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 3 נ"ז
 • מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3 נ"ז
 • מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3 נ"ז
 • יישומי מחשב למדעי החברה  –

כלכלה וניהול (28 נ"ז)

 • מבוא למיקרו כלכלה 3 נ"ז
 • מבוא למקרו כלכלה 4
 • מקרו כלכלה א 2 נ"ז
 • מקרו כלכלה ב 4 נ"ז
 • תורת המחירים א 3 נ"ז
 • תורת המחירים ב 3 נ"ז
 • תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים 6 נ"ז
 • יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים 3 נ"ז

חשבונאות (68 נ"ז)

 • יסודות החשבונאות לחשבונאים 6 נ"ז
 • חשבונאות פיננסית א 6 נ"ז
 • חשבונאות פיננסית ב 6 נ"ז
 • דוחות כספיים מאוחדים 4 נ"ז
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת 4 נ"ז
 • חשבונאות ניהולית – לחשבונאים 6 נ"ז
 • חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 6 נ"ז
 • מסים א 6 נ"ז
 • מסים ב 6 נ"ז
 • ביקורת חשבונות 6 נ"ז
 • מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות – מבנה וביקורת 6 נ"ז
 • ניתוח דוחות פיננסיים 6 נ"ז

משפט (12 נ"ז)

 • מבוא למשפט ויסודות המשפט 4 נ"ז
 • יסודות המשפט העסקי 4 נ"ז
 • דיני תאגידים 4 נ"ז

לימודי בחירה (3 נ"ז)

קורס אחד מתוך אחד האשכולות האלה:

אשכול מערכות מידע נ"זמה

 • תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע  6 נ"ז
 • מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות  6 נ"ז

אשכול ניהול בין-לאומי

 • ניהול בין-לאומי  6 נ"ז
 • חשבונאות בין-לאומית
 • מיסוי בין-לאומי 8

אשכול כלכלה

 • מושגי יסוד באקונומטריקה  6 נ"ז
 • כלכלה בינלאומית ריאלית   3 נ"ז
 • כלכלה מוניטרית בינלאומית 3 נ"ז

שימו לב, בתואר זה על הסטודנט לעמוד בדרישות האנגלית.

 • עבודה סמינריונית אחת בדו"חות כתפיים מאוחדים
 • עבודה סמינריונית אתת בחשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים

קבלת רישיון "רואה חשבון"

קבלת רישיון "רואה חשבון" מחייבת התמחות ועמידה בבחינות של מועצת רואי החשבון. עם סיום הלימודים לתואר בוגר יוכלו הסטודנטים, על פי החלטת מועצת רואי החשבון, להתחיל בהתמחות הנדרשת. על פי החלטת המועצה מיום 13.10.04 ניתן פטור לבוגרי התוכנית מבחינות המועצה: "ביניים חלק א", "ביניים חלק ב" ו"סופיות חלק א" ללא חשבונאות פיננסית ודיני מיסים א. בנוסף, יינתן פטור מן הבחינה בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב".

לימודי שנת השלמה במקצוע החשבונאות

בוגרים שירצו בכך יוכלו להמשיך בלימודי שנת השלמה לימודי השנה הרביעית במקצוע החשבונאות. לימודי שנת ההשלמה יחלו באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר 2010 בכפוף לאישור מועצת רואי החשבון. לימודים אלה מכינים לקראת הבחינות הנותרות של מועצת רואי החשבון, ועל-פי החלטתה גם פוטרים מחלקן. לימודי שנת ההשלמה אינם בגדר חובה – ניתן לגשת לבחינות של מועצת רואי החשבון גם בלעדיהם. לפני הרשמה בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.