תואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי פרס

תכנית הלימודים לתואר הראשון במשפטים מורכבת מקורסי חובה ותשתית, בכלל המקצועות המשפטיים הנדרשים להכשרת עורכי דין. בנוסף, בית הספר מעניק ללומד השכלה בתחום מדעי ההתנהגות, המהווה בסיס חשוב לחשיבה המשפטית המודרנית, מתוך תפיסת העיסוק המשפטי כמצריך ידע והבנה חברתית ואישיותית. כמו כן כוללת תכנית הלימודים השכלה בתחום הכלכלה ובתחום מנהל העסקים, שאף הם בעלי חשיבות מרבית לעוסקים בתחום המשפט. התכנית המוצעת מדגישה, הן במסגרת קורסי החובה והן במסגרת קורסי הבחירה והסמינריונים, תכנים בתחומי הפסיכולוגיה והקרימינולוגיה, בתחומי המשפט והכלכלה וכן בתחום כבוד האדם, כערך כללי המשרה על החשיבה הנורמטיבית במכלול המישורים החברתיים. בנוסף ללימוד הפרונטלי בכיתות הלימוד, ישתתף כל סטודנט באחת מתוך ארבע קליניקות המוצעות להלן: קליניקה לחינוך ורווחה, קליניקה ליזמות עסקית והזדמנות כלכלית, קליניקה לסיוע בהליכים פליליים וקליניקה לתכנון וסביבה.

במסגרת תכנית הלימודים יבחר כל סטודנט בקליניקה אחת מתוך ארבע המוצעות להלן:

קליניקה לחינוך ולרווחה

קליניקה ליזמות עסקית והזדמנות כלכלית

קליניקה לסיוע בהליכים פליליים

קליניקה לתכנון וסביבה