תואר ראשון במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס

בעידן של עסקים בשינוי מתמיד, מציאות דינאמית ותחרות אינטנסיבית, נדרשים ארגונים עסקים מודרניים לכוח אדם איכותי ודינאמי, בעל ידע נרחב ועדכני. תכנית הלימודים ל תואר ראשון, B.A ב- מנהל עסקים מבוססת על ההבנה כי ניהול מושכל מצריך, הן התמצאות תיאורתית במגוון תחומי ניהול והן התמקצעות. תכנית הלימודים ל תואר ראשון B.A ב- מנהל עסקים מורכבת מקורסי חובה ותשתית בתחומים: כלכלה ל- מנהל עסקים, סטטיסטיקה ל- מנהל עסקים, מתמטיקה ל- מנהל עסקים, מערכות מידע, אנגלית ל- מנהל עסקים, שיטות כמותיות ל- מנהל עסקים, חקר ביצועים, תורת המחירים, ניהול התיפעול, מבוא למשפט, יזמות, ניהול מחקר ופיתוח ועוד קורסים עם דגש ב- מנהל עסקים.

התמחויות

התמחות בשיווק

תחום השיווק הולך וכובש תפקיד מוביל בתמהיל המיומנויות של המנהל המודרני, הדבר מתבטא בביקוש הגובר והולך לעובדים ולמנהלים בכל המדרגים בתחומי השיווק.

התמחות בחשבונאות לראיית חשבון

התמחות במימון וחשבונאות

התמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

ההתמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש מבוססת על ההבנה כי ניהול מושכל ואפקטיבי של המשאב האנושי מצריך ידע במגוון תחומים הקשורים לניהול הארגון והאנשים שבו.