תואר ראשון במדעי ההתנהגות במרכז האקדמי פרס

תכנית הלימודים לתואר ראשון B.A ב- מדעי ההתנהגות מהווה הכשרה העונה על הצורך המתגבר באנשי מקצוע מעולים בעלי ידע שיטתי וסדור ב- פסיכולוגיה וסוציולוגיה. תכנית הלימודים לתואר ראשון B.A ב- מדעי ההתנהגות זהה במתכונתה ללימודי תואר ראשון B.A ב- פסיכולוגיה ו סוציולוגיה בכל אוניברסיטה ומאפשרת לבוגריה להגיש מועמדות ללימודי תואר שני בכל אחד ממקצועות מדעי ההתנהגות. משך הלימודים בתכנית הלימודים לתואר ראשון B.A ב- מדעי ההתנהגות הוא שלוש שנים. בכל שנה נלמדים שלושה סמסטרים. תכנית הלימודים לתואר ראשון B.A ב- מדעי ההתנהגות כוללת קורסים כגון: סטטיסטיקה ל- מדעי ההתנהגות, מבוא ל- פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה חברתית, סוציולוגיה, פסיכולוגיה של האישיות, פסיכולוגיה התפתחותית, מח והתנהגות, סוציולוגיה של החברה בישראל, פסיכולוגיה חברתית, ריבוד ואי שיוויון, פוליטיקה וחברה, שיטות מחקר ל- מדעי ההתנהגות ועוד.

התמחויות

הרחבה בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה

מטרתה של תכנית הלימודים העשירה, המעניינת, המגוונת והרב תחומית היא לא רק להקנות ידע והבנה בהתנהגות האדם והחברה, אלא גם לאפשר התנסויות בפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

התמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

התמחות זו מתמקדת באספקטים של התנהגות האדם ומה שמשפיע עליה בקונטקסט הארגוני, ברמת הארגון, הקבוצה והפרט. בהתאם לכך, הסטודנטים ייחשפו למגוון קורסים העוסקים, בין היתר, בתרבות הארגונית, המבנה הארגוני, ניהול שינויים, מנהיגות…