B.P.T בפיזיותרפיה במכללת צפת

פיזיותרפיה הוא אחד ממקצועות הבריאות ומטרתו לשקם ולהשיב את האדם לתפקוד גופני מרבי. המקצוע מתמקד באבחון, מניעה, טיפול ושיקום תפקודי של מערכת התנועה (שריר-שלד-מערכת העצבים) ומערכת לב-ריאה. תוכנית הלימודים מבוססת על הגישה של קידום בריאות בקהילה וחינוך לבריאות, והיא תאפשר את הכשרתם של אנשי מקצוע בעלי ידע ומיומנות הנדרשים לשם מתן טיפול פיזיותרפי איכותי ויעיל בקהילה ובבתי החולים. כמו כן, תאפשר לעובדים בתחום הפיזיותרפיה והשיקום להתנסות קלינית ולהתפתח בעבודתם, מקצועית ואקדמית.

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות
  • ציון פסיכומטרי
  • 4 יח"ל במתמטיקה
  • 5 יח"ל אנגלית
  • רמת מתקדמים 1
  • ראיון קבלה

משך הלימודים

ארבע שנים

סוג התואר

בוגר .B.P.T בלימודי פיזיותרפיה מטעם המכללה האקדמית צפת