B.A רב תחומי באחריות אוניברסיטת בר אילן

תנאי קבלה

  • ממוצע בגרות 82 ומעלה, ללא בחינה פסיכומטרית.
  • ממוצע בגרות 78-81.9 וציון 500 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית.
  • חסרי נתוני קבלה מתאימים יכולים להתקבל בתנאים מיוחדים למסגרת לימודים כלליים.

סוג התואר

תואר ראשון B.A. רב תחומי מטעם אוניברסיטת בר אילן