B.A בלימודי מערכות מידע קהילתיות במכללה האקדמית צפת

התחום מערכות מידע קהילתיות עוסק בתכנון, הטמעה ושימוש במערכות מידע ובתשתיות של טכנולוגיות מידע על ידי ארגונים וקהילות מקומיות. בעידן הידע של המאה ה-21, האתגרים המעצבים את התחום הם קצב ההתפתחות המהיר של רשתות התקשורת והמחשבים והשינויים התדירים באופיים של השירותים המסתייעים בהם לצד הגידול המתמיד בצרכי הארגונים, הקהילות והמשתמשים האנושיים בטכנולוגיות המידע.

הרעיון המנחה את התכנית במערכות מידע קהילתיות הוא כי ההתפתחות המרשימה של טכנולוגיות המידע בכלל ושל מערכות המידע בפרט משנה את מבנה הארגונים ואת דרכי פעולתם בכל הרמות ובכל הרבדים, וכי ידע אקדמי בתחום נדרש משדרה רחבה ביותר של עובדים בארגונים. לגישתנו, מערכת המידע היא צומת המחבר בין משתמשיה האנושיים, הטכנולוגיות המשרתות אותה, והסביבה הארגונית. לפיכך, התכנית כוללת גם נושאים מתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת וגם נושאים מתחום הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והתרבות הארגונית.

לימודים לתואר אקדמי במערכות מידע קהילתיות מוצעים כבר מזה כמה שנים במוסדות אקדמיים שונים בעולם תחת הכותרת Community Informatics – וכעת ניתן ללמוד תחום זה גם בישראל.

התוכנית מיועדת להכשיר אנשי מקצוע בעלי הבנה רחבה וכלים להתמודד עם עבודה בסביבה ארגונית הצפויה לשינויים תכופים, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות, ועם הצורך בלמידה מתמשכת. לימודי תואר ראשון BA במערכות מידע קהילתיות עונים על הצורך ההולך וגובר של סטודנטים רבים המבקשים ללמוד מקצוע בעל פוטנציאל לצמיחה והתפתחות המשלב ידע טכנולוגי עם הבנה של תהליכים חברתיים. התוכנית משלבת לימודי מערכות מידע ומדעי המחשב עם לימודי ניהול והתנהגות ארגונית, ובוגריה יוכלו להשתלב במגוון רחב של משרות וארגונים בתפקידי כניסה בתחום תכנון, תפעול, הטמעה, הדרכה וניהול של מערכות מידע

הערות

* בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך לתואר שני במערכות מידע / מערכות מידע ניהוליות, לתואר שני במינהל עסקים MBA בהתמחות מערכות מידע או לתואר שני במינהל מערכות בריאות. כמו כן, ניתן יהיה להמשיך למגוון רחב של תכניות במדעי החברה, במדעי המידע ובטכנולוגיות מתקדמות בחינוך.
* תנאי קבלה ייחודיים להנדסאים.

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות
  • ציון פסיכומטרי
  • 4 יח"ל במתמטיקה
  • ראיון קבלה

משך הלימודים

שלוש שנים

סוג התואר

בוגר B.A. בלימודי מערכות מידע קהילתיות מטעם המכללה האקדמית צפת