B.A בלימודי האומנויות והספרות במכללת צפת

מטרת הלימודים היא להקנות הכירות מעמיקה עם התרבות והאמנות המערבית מול המזרחית, המקומית מול העולמית. תכנית הלימודים משלבת שלוש אמנויות: ספרות, מוזיקה,ואמנות חזותית הנלמדות גם בנפרד וגם מתוך זיקה זו לזו.

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות
  • ציון פסיכומטרי
  • ראיון קבלה

משך הלימודים

שלוש שנים

סוג התואר

בוגר .B.A בלימודי האומנויות והספרות מטעם המכללה האקדמית צפת