לימודי ייעוץ חינוכי במכללה האקדמית עמק יזרעאל

במהלך לימודי ייעוץ חינוכי בעמק יזרעאל הסטודנטים עוברים התנסות מעשית בשטח, לשם כך מתקיימת הדרכה בקבוצות מצומצמות ובנוסף, כל סטודנט מלווה ביועץ חינוכי פעיל במערכת החינוך המאמן ומכשיר אותו לעבודה.

ייעוץ חינוכי האקדמית עמק יזרעאל – חינוך באווירה הכפרית של העמק

במכללה האקדמית עמק יזרעאל לומדים כ- 5,000 תלמידים במגוון חוגים, שבהם מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית בשטח בתחומי לימודיהם. במוסד אקדמי ייחודי זה, אשר לא בכדי המכללה מכונה 'האקדמיה של הצפון' – כינוי המעיד על מרכזיותו וחשיבותו של המוסד, מלמדים טובי המרצים והחוקרים הנחשבים למובילים במכוני המחקר החשובים והמוערכים: המרכז למחקר והוראה פסיכוביולוגי והמרכז למחקר פעולה ולצדק חברתי.

מדי שנה מתקיים בקמפוס המכללה יריד מחקר, שבו מוצעת הפעילות המחקרית הענפה. לימודי תואר ראשון מתקיימים בחוגים הבאים: כלכלה וניהול, תקשורת, שירותי אנוש, מערכות מידע, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה, לימודים רב תחומיים, מערכות בריאות, סיעוד, פסיכולוגיה, חינוך, בית-ספר גורן לתקשורת חזותית, לימודי B.A לתלמידים מצטיינים. הלימודים לרכישת תואר שני נלמדים בתחומים הבאים: ייעוץ חינוכי ופיתוח וייעוץ ארגוני.

מידע על מסלול הלימודים

התכנית לייעוץ חינוכי מתקיימת במסגרת הלימודים לתואר שני בחוג לחינוך. במסגרת המסלול ישנם דגשים אחדים, המייחדים מסלול זה ומבדילים אותו ממסלולים אחרים באוניברסיטאות ובמכללות, דגש על לימודי משפחה והורות, שמטרתו להקנות בסיס מקצועי ומתודי לעבודה עם משפחות; דגש על למידת תהליכים מערכתיים, שבהם רוכשים התלמידים מושגים על המערכת ומיומנויות שונות להנחיית קבוצות ולניהולן.

מטרת המסלול ויתרונותיו

מטרת התכנית להכשיר יועצים מיומנים ומוכשרים בתחום החינוך הן לבתי ספר והן במסגרת משפחתית, תוך הקניית בסיס תיאורטי רחב ועשיר עם דגש יישומי. כל זאת נעשה מתוך ראייה רב-תחומית, המאפשרת לסטודנטים להתוודע אל תהליכים ר-מערכתיים (אישיים, קבוצתיים, משפחתיים, חינוכיים, חברתיים ועוד) ולהפוך את הבוגרים לעתודה של חוקרים ויועצים בתחום החינוך, לרבות מילוי תפקידי ניהול במערכת החינוך.

מרצים

בראש התכנית עומד פרופ' אדיר כהן ומלמדים בה אנשי מחקר מן השורה הראשונה ואנשי שטח מנוסים בתחום הייעוץ החינוכי.

תנאי קבלה

תנאי הסף הנדרשים לקבלה אל מסלול הייעוץ החינוכי במכללת עמק יזרעאל הם:
א. תואר ראשון מכל מוסד מוכר להשכלה גבוהה, בארץ או מחוץ לה, בממוצע 80 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון במדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק.
ב. שלושה מכתבי המלצה ממרצים או מאנשי מקצוע שנחשפו לכישוריו, יכולתו, תפקודו של המועמד בלימודים ו/ או בעבודה (מומלצת לפחות המלצה אקדמית אחת).
ג. מבחן כניסה באנגלית (בציון 75 לפחות).
ד. ריאיון קבלה אישי בפני ועדת קבלה ללימודי התואר השני בחוג לחינוך.

עלויות ומלגות

שכר הלימוד השנתי המינימאלי הוא – בכל מקרה – 50% משכר הלימוד המלא, בכל אחת מארבע שנות הלימוד הראשונות (כל זמן שהסטודנט לא סיים לשלם 200% מתשלום לימודי התואר). יצוין כי התכנית הנורמטיבית (השנתית) היא 100% שכר הלימוד והחלקיות מחושבת בהתאם. שכר הלימוד האוניברסיטאי לשנת לימודים עומד, נכון לתש"ע, על 12.636 ₪. לרשות התלמידים יש שלושה סוגי מלגות: הצטיינות, מלגת סיוע מדיקן הסטודנטים ומלגת עידוד סטודנטים למעורבות חברתית. מלגה זו מוענקת על ידי היחידה למעורבות חברתית במכללה.