תואר שני M.Ed בלמידה והוראה במכללת קיי

בשנת הלימודים תשע"ב נפתחה במכללת קיי תכנית לימודים לתואר שני M.Ed ב"למידה והוראה". התכנית קבלה אישור מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מהווה הכרה נוספת באיכות האקדמית הגבוהה של המכללה והפיכתה למוסד מוביל בתחומי החינוך וההוראה.

תכנית התואר השני בלמידה והוראה מיועדת להכשיר מורים אשר יעשירו את הידע המקצועי שלהם ויתרמו להעמקת ההבנה של המקצועיות בהוראה. התכנית תעודד את הלומדים בה ליזום ולהוביל תהליכים של שינוי והתחדשות, ותפתח בפניהם כיוונים חדשים במרחב הפעולה המקצועי. ילמדו בתכנית מורים הרואים בהוראה מקצוע של שליחות ואתגר, ובוגריה יהוו קבוצה מובילה של מורים, החוקרים ומחדשים בתחום ההוראה.

תכנית התואר השני ב"למידה והוראה" היא תכנית ייחודית בהשקפת עולמה ובדגשים התכניים שהיא מקדמת. בתכנית מלמדים מיטב אנשי המקצוע בארץ בתחום הלמידה וההוראה, ובמרכזה עומדת זהותו המקצועית והאישית של המורה כאיש חינוך, המקדם את הלומד ואת מערכת החינוך שבתוכה הוא פועל. בראש התכנית עומדת ד"ר יהודית ברק אשר ריכזה עד לאחרונה את תכנית שח"ף, התכנית הייחודית להכשרת אקדמאים להוראה במכללת קיי. לד"ר ברק ניסיון עשיר בהובלת תהליכים של חדשנות בהוראה והתפתחות מקצועית של מורים. בעבודתה השיתופית עם צוות המורים בתכנית שח"ף נבנה מודל ייחודי של עשייה, למידה וחקר, אשר פורסם גם בספר "שיתוף חינוכי פעיל (שח"ף): סיפור של הכשרת מורים" בעריכת יהודית ברק ואריאלה גדרון.

*זו תכנית דו שנתית בה ילמדו התלמידים במהלך יומיים בשבוע בהיקף של 26 ש"ש.