לימודי מנהל מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל בשומרון

המסלול ללימודי מנהל מערכות בריאות לתואר ראשון B.A, הנמשך שלוש שנים בנוי מ- 133 נ"ז: קורסי חובה בסך 109 נ"ז, קורסי בחירה (התמחות) בסך 12 נ"ז, לימודי מורשת ישראל בסך של 12 נ"ז.

ההכשרה הטובה ביותר לסקטור הבריאות בארץ

אוניברסיטת אריאל בשומרון הוא מרכז מוכר ברמת לימודיו האקדמית הגבוהה וכן באינטגרציה החברתית והאווירה הנעימה השוררת בו.

מהות המסלול

הנושאים הנלמדים במסלול זה הינם:

שנה א': מבוא למדעי ההתנהגות, לוגיסטיקה במערכת הבריאות, דילמות אתיות במערכת הבריאות, מבוא לכלכלה מיקרו, מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר א' ו- ב', יסודות החשבונאות, מתמטיקה למדעי החברה א' ו-ב', שימושי מחשב א' ו- ב', מבוא למדעי הבריאות א' ו- ב', מערכת הבריאות בישראל, מבוא לכלכלה מאקרו, סוציולוגיה של הבריאות, מערכת הבריאות בעולם, הדרכה ביבליוגרפית.
שנה ב': מבוא לטכנולוגיות רפואיות, תקשורת ובריאות, דיני עסקים, ניהול משאבי אנוש, מערכות מידע ממוחשבות במדעי הבריאות, קופות חולים, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור א' ו- ב', סוגיות שיווקיות בבריאות, קידום בריאות והתנהגויות סיכון, כלכלת בריאות, מודלים בקבלת החלטות, ניהול תלונות רפואיות, דיני עבודה, יסודות הניהול, יסודות התמחיר ובקרת כספים, הערכת טכנולוגיות רפואיות.
שנה ג': ניהול סיכונים והבטחת איכות, ביטוח בריאות, סמינריון במנהל א' ו-ב', שוק התרופות, סמינריון א' – סוגיות נבחרות בשירותי בריאות, בקרת איכות ונהלים, רפואה ומשפט, תורת המימון, תפעול מערכות בריאות.

קורסי בחירה שחובה ללומדם במהלך התואר: מבוא לגרונטולוגיה וניהול בתי אבות, אתיקה וטיפול בזקן, סוגיות שיקומיות במערכת הגריאטרית, חוזים והתקשרויות במיקור חוץ בשירותי הבריאות, בריאות וסביבה, גיאוגרפיה רפואית.

מטרות המסלול

תכנית הלימודים מקנה לסטודנטים בסיס איתן במקצועות הניהול, מדעי ההתנהגות, וההנדסה התעשייתית, בו בזמן נלמדים גם המרכיבים השונים של מערכות הרפואה והבריאות. שילוב לימודים אלו מתבסס על התשתיות הרלוונטיות הקיימות באוניברסיטה בלימודי ההוראה והמחקר, כמו במדעי החברה ובמדעי הטבע וההנדסה, מהם נשאבים המידע והכלים לתרגול וליישום בפתרונן של בעיות על כל מרכיביהן המסועפים, הן במערכות הבריאות הציבוריות והן במערכות הפרטיות. כגון: בתי חולים, מרפאות, רפואה מונעת, קופות חולים, רפואה קהילתית וכו'.

יתרונות המסלול

  • התכנית באוניברסיטת אריאל בשומרון הינה אחת המבודדות בחדשנותה.
  • בלימודים משולבים לימודי מנהל בתחומים מגוונים ולימודים מקצועיים ספציפיים הקשורים למערכת הבריאות בישראל.
  • בשנה הלימודים האחרונה יבצעו הסטודנטים פרויקט גמר הכולל 'חקר מקרה' בו יישמו הסטודנטים את הנלמד, באחת מתת מערכות הבריאות.

מרצים

בראשות המחלקה מכהן ד"ר יוסי וייס, כמו כן מרצים במסלול זה – פרופ' שפירא יאיר, פרופ' קלר נתן, פרופ' אלחיאני אשר, פרופ' מגנזי רחלי ועוד.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה למסלול מנהל מערכות בריאות באריאל הם – בגרות ומבחן פסיכומטרי – בבגרות ציון ממוצע של 85 נקודות לפחות ופסיכומטרי 520 נקודות, או ציון משולב של 543. חובה 4 יח"ל באנגלית. הקבלה אוטומטית במידה ובבגרות הציון הוא של 95 נקודות בממוצע.
מועמדים מהאוכלוסייה הפרה רפואית (אחיות מוסמכות, פרמדיק, טכנולוג רפואי שיננית, סייעת לרופא שיניים, חובש בכיר, אחות מעשית) מעל ומתחת לגיל 30, יכולים להתקבל ללימודים עם תעודת מקצוע וזכאות לתעודת בגרות, הכוללות ציון עובר ב- 4 יחידות באנגלית ו- 3 יחידות במתמטיקה.
כמו כן יכולים להתקבל – הנדסאי בעל דיפלומה עם ממוצע של 75 נקודות, בעלי בגרות מחו"ל, פסיכומטרי 520 נקודות, מבחן יע"ל – 100 נקודות. תעודה שוות ערך לתעודת הבגרות, או סיום מכינה ייעודית בציון של ממוצע 85.

ועדת הקבלה תבחר בין המועמדים בהתחשב בכושרם האינטלקטואלי, הישגיהם, ידיעותיהם ואופיים.

עלויות ומלגות

שכר הלימוד הוא האוניברסיטאי הרגיל, כלומר השכר המופחת 9,521 ₪ לשנה והשכר המלא 12,866 ₪. אוניברסיטת אריאל בשומרון עוזרת לכל אלו הרוצים ללמוד אך מתקשים מבחינה כלכלית, במלגות ובקישורים למלגות חוץ על פי קריטריונים שונים, לכן מומלץ לפנות למרכז ולבקש את עזרתם בנושא זה.