לימודי ייעוץ חינוכי במכללה האקדמית גליל מערבי

ייעוץ חינוכי האקדמית גליל מערבי – הכי גבוה והכי רחוק זה הכי עמוק

במכללה האקדמית גליל מערבי לומדים כ- 4,000 תלמידים במגוון תוכניות לימוד, כאשר נותנת החסות והמעניקה תארים היא אוניברסיטת בר אילן (ברוב החוגים – השנה השלישית ללימודי התואר מתבצעת בקמפוס בבר אילן). בין מקצועות הלימוד: שימור, קרימינולוגיה, כלכלה ומנהל עסקים, לוגיסטיקה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי המדינה, המזרח התיכון, חינוך, לימודי מידע, לימודי שואה. במסגרת החטיבה השנייה מוצעים התחומים הבאים: סוציולוגיה ארגונית, משאבי אנוש, בריאות ורווחה, מנהל ציבורי ייעוץ חינוכי. לימודים רב-תחומיים מוצעים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה. כמו כן מתקיימות במכללה האקדמית גליל מערבי, מכינות לבגרות ומכינות ייעודיות. במכללה קיימת יחידה ללימודי המשך וחוץ הכוללת: מכון גלילי ללימודים קליניים ולימודי המשך, מרכז לעיצוב ואומנות, לימודי גרפולוגיה, בית-ספר למצוינות (בשיתוף עיריית עכו) ומערך של השתלמויות וקורסים שונים.

מהות המסלול

הייעוץ החינוכי נלמד במסגרת חטיבה שנייה (הראשונה – חינוך בלבד) והוא מסמיך את בוגרי החוג לחינוך – למחקר ולייעוץ חינוכי בשטח. התפיסה המנחה היא שהיועצים החינוכיים הם סוכני השינוי במערכת. מצופה מהם ליזום שינויים לשדרוג ולהעצמת תהליכים התנהגותיים ונפשיים אצל הפרט ובמעגלי ההשתייכות ההולכים ומתרחבים שלו: במשפחה, בבית-הספר, בקהילה. היועצים החינוכיים הם אנשי המקצוע המופקדים על רווחת התלמידים ומסייעים להם להתמודד עם מצבי דחק מזה, מקנים להם כישורי חיים ומעצימים את יכולותיהם מזה.
הקורסים הנלמדים במסלול זה כוללים בין השאר: מבוא לייעוץ חינוכי, למידה וקשיי למידה, יסודות בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה התפתחותית לגיל הרך, התערבות במצבי לחץ, הנחיית קבוצות, ייעוץ משפחתי, נוער וצעירים בחברה המודרנית. הלימודים מבוססים על חומר עיוני וחווייתי, בוגרי המסלול יכולים להמשיך ללימוד תארים מתקדמים. חשוב לציין, כי משרד החינוך מתנה הענקת הסמכה ואישור לעבוד בייעוץ חינוכי, בתוך מערכת החינוך, בהמשך לימוד של בוגרי החוג לחינוך בלימודי ייעוץ חינוכי לתואר שני ולקבלת תעודת הוראה.

מטרות המסלול ויתרונותיו

מטרת המסלול היא להכשיר אנשי מקצוע מיומנים, הניחנים בידע תיאורטי מעמיק על אודות שיטות ומתודות חינוכיות, ובעלי היכולת לזקק מהן תובנות וליישמן במערכת החינוך ובמוסדות אחרים. הקשר השוטף וההדוק, עם מערכת החינוך ומסגרותיה השונות, במהלך הלימודים, מאפשר יישום הידע הנרכש. ייעוץ חינוכי הוא מסלול יישומי מובהק. הקשר החם והישיר עם המרצים והאווירה התומכת במכללה האקדמית גליל מערבי, מעשירים את חוויית הלימוד ומאפשרים לסטודנטים להפיק ממנה את המרב ואת המיטב.

המרצים

בראש החטיבה עומדת ד"ר ציפורה הוכדרוף, כמו כן מלמדים במסלול זה טובי החוקרים בתחום החינוך מאוניברסיטת בר אילן, ומרצים נוספים מהחוץ המעניקים לסטודנטים מהידע העשיר שלהם הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית.

תנאי קבלה

על מנת להבטיח קבלת סטודנטים איכותיים ושמירה על רמת לימוד גבוהה, נקבעו תנאי סף הכוללים: ממוצע בגרות 8.2 ומעלה (ללא פסיכומטרי), ממוצע בגרות 7.8 – 8.2 וציון 500 ומעלה בפסיכומטרי, ציון 60 ומעלה בבחינת בגרות באנגלית

עלויות מלגות

שכר הלימוד הינו בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי- 12.866 ₪ ללא סבסוד. המכללה מציעה מגוון מלגות למימון חלק משכר הלימוד כגון: מלגת אימפקט, מלגת מפעל הפיס, מלגת 'קרן גרוס', מלגת 'קרן אפריים קציר', מלגת המכללה, מלגת עיריית עכו, מלגת 'לומדים בגליל', מלגת מעונות עכו, מלגת העצמת נשים – קרן שרי בלייר, מלגת עידוד ועוד.