IFRS – תקן דיווח חשבונאי בינלאומי

אחד השינויים המשמעותיים ביותר בשנים האחרונות בתחום החשבונאות, הוא כניסתה לתוקף של תקינת ה-IFRS. תקינה בינלאומית זו מחייבת חברות ציבוריות, תאגידים בינלאומיים ושאר חברות עסקיות והיא רלוונטית מאוד לעבודתם של מנהלי חשבונות, רואי חשבון ומנהלי כספים. מדובר על שינויים מהותיים בעולם החשבונאות, שינויים שמחייבים התעדכנות מקיפה ועבודה על פי כללים ברורים. כיום, מוצעים קורסי IFRS איכותיים המכשירים אנשי מקצוע בשיטה זו.

משמעות תקינת IFRS

ראשי התיבות IFRS פירושן International Financial Reporting Standards. זוהי שיטת תקינה חשבונאית מבוססת עקרונות הכוללת גם פרשנויות ומסגרות עבודה לדיווח חשבונאי וכספי בעולם העסקי הבינלאומי. תקן IFRS הוכן ופורסם על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית שנמצא בלונדון. מוסד זה הוא חלק אוטונומי מהאיחוד האירופי והוא פועל בפורמטים שונים כבר מ-1973. ה-IFRS הגיע לשוק הישראלי בשנת 2006 כאשר המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית קיבל את התקן, שהתעדכן כמובן מאז 1973, וקבע כי החל משנת 2008 יחויבו חברות ציבוריות להגשת דו"חות כספיים על פי תקינה בינלאומית זו. שיטת התקינה של ה-IFRS כוללת הגדרות וסטנדרטים ברורים כיצד יש למדוד ולרשום נכסים שונים, הכנסות, התחייבויות, הוצאות ועוד לצורכי הכנה וגיבוש של דו"חות כספיים. התקינה קובעת כיצד ניתן לרשום את מרכיבי הדו"חות והיא הופכת אותם לברורים, אמינים וניתנים להשוואה בין חברות שונות. התקינה הזו נועדה למנוע מצבים של "משחקים" חשבונאיים שהציגו ארגונים מפסידים בתור רווחיים או דו"חות כספיים שהציגו תמונה לא ברורה של פעילות עסקית – למשל רישום הכנסות לא תקין שהציג הכנסות מסוימות כרווחים או רשם הכנסות לא רלוונטיות בשורת ההכנסות וכיוצא באלו.

יתרונות השימוש בתקינת IFRS

שיטת רישום חשבונאית זו מציגה כאמור תמונת מצב ברורה ואמינה יותר לגבי מצבן של חברות ציבוריות – מה שמהווה יתרון עצום למשקיעים, לציבור, לרשויות הרגולציה ולחברה עצמה. השיטה מיישמת תקן רישום אחיד בקנה מידה בינלאומי ולכן ניתן להשוות בין חברות ממדינות שונות, להבין בקלות דו"חות של חברות זרות ולשפר את השקיפות והרלוונטיות של שוק ההון העולמי. לאחרונה נעשים צעדים לאיחוד תקני IFRS עם תקני החשבונאות האמריקאית, כך שיהיה אפילו קל יותר לפעול בשוקי ההון האמריקאים מול אלו שביתר העולם, ישראל ואירופה למשל.

קורס IFRS

גם רואי חשבון, מנהלי חשבונות ומנהלי כספים וותיקים ומיומנים צריכים ללמוד כיצד לפעול במציאות חשבונאית שבה רשות ניירות ערך מחייבת חברות ציבוריות להגיש דו"חות על פי כללי ה-IFRS. כמו כן, קיימות חברות פרטיות וארגונים שונים שהחלו בפועל להגיש את דוחותיהם הפנימיים או למשקיעים על פי תקינה זו. קורס IFRS מוצע בימים אלו על ידי מוסדות לימוד מעטים יחסית המתמחים בתחום הפיננסי ובהנהלת חשבונות וכן במוסדות אקדמיים מסוימים. הקורס מיועד לרואי חשבון מוסמכים ולמנהלי כספים והוא כולל כ-100 שעות לימוד. קורס IFRS מכיל לימוד יסודי ומעמיק של כללי התקינה החשבונאית, למידת קריאת דו"חות IFRS, שיטות השקעה על פי נתונים אלו וכן הלאה.