קורס הנהלת חשבונות סוג 3

כדי לעבוד בתור מנהל חשבונות יש צורך לסיים את הקורסים להנהלת חשבונות 1,2 ו-3. בקורס השלישי והבכיר ביותר לומדים נושאים מתקדמים בהנהלת חשבונות כגון ניתוח דוחות כספיים ותקינה חשבונאית, ומכינים אתכם לעבודה בפועל בארגונים.

מה זה הנהלת חשבונות סוג 3?

קורס הנהלת חשבונות סוג 3, או הנהלת חשבונות ראשי, הוא קורס המבוצע בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, והוא ממשיך את קורסי הנהלת חשבונות 1 ו-2. מנהל חשבונות שסיים את המבחנים בסוף הקורס מוסמך ברמה הגבוהה ביותר בניהול חשבונות.

מה לומדים בקורס?

חשבונאות פיננסית – חברות, התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן, השקעות בניירות ערך לזמן קצר, השקעות בניירות ערך לזמן ארוך, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושיחזור חשבונות, יסודות ביקורת החשבונות, ניתוח דוחות כספיים, דוח על תזרים המזומנים, התקינה החשבונאית, חשבונאות מעשית – ממוחשבת

בסוף הקורס מבצעים עבודת גמר ומתכוננים לקראת הבחינה העיונית, הבוחנת על חשבונאות פיננסית ויסודות ביקורת החשבונות, ולקראת הבחינה המעשית, הבוחנת חשבונאות מעשית ממוחשבת. מי שמסיים מבחני אלו בהצלחה מקבל תעודת מנהל חשבונות סוג 3 – ראשי, וכן תעודת מקצוע. הקורס נמשך 214 שעות לימוד אקדמיות.

איפה לומדים?

בתי הספר המובילים בתחום זה הינם:

  • האוניברסיטה הפתוחה
  • מישלב
  • המכללה למסים ולחשבונאות
  • ספיר

שכר בוגרי הקורס

מי שמסיים קורס הנהלת חשבונות סוג 3 יכול לקבל משכורות שנעות בין 7,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח, בהתאם לגודל הארגון ולתפקיד.