חשבונאי בכיר מדופלם

האם כדאי להיות חשבונאי בכיר מדופלם? מה היתרונות של קורס זה על קורסים אחרים בהנהלת חשבונות? בואו לקרוא את המדריך המלא שהכנו לחשבונאים מדופלמים לעתיד.

האם כדאי להיות חשבונאי בכיר מדופלם?

חשבונאי בכיר מדופלם עובד עם צוות ההנהלה של הארגון, והוא למעשה מנהל את הפעילות הכלכלית והחשבונאית בעסק. החשבונאי בקיא בתחומים פיננסיים כגון חשבונאות, מיסים, מימון ותמחיר. כדי להיות חשבונאי בישראל יש להחזיק בתעודת חשבונאי בכיר ולסיים בהצלחה מבחנים הנערכים על ידי הוועדה המקצועית לבחינות מנהלי חשבונות בכירים בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל.

למי מתאים הקורס?

קורס חשבונאי מדופלם מתאים למנהלי חשבונות, יועצי מס ואנשים שמתעסקים בכספים, בעלי נסיון עבודה של 5 שנים במשרה מלאה בניהול חשבונות, בחברה הרשומה כנישום ברשות המיסים או בגוף עסקי דומה. לעתים יש דרישה לתעודה סוג 2 של משרד התמ"ת, בחינות בגרות 5 יח"ל בחשבונאות ו – 5 יח"ל בניהול חשבונאות ממוחשבת, ועבודה כיועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה. הקורס נועד גם למי שעבר בחינת ביניים על פי חוק רואי חשבון.

מה לומדים בקורס?

הנהלת חשבונות

כללי חשבונאות מקובלים – רישום ודיווח, דיווח לפי סוג הארגון, רכוש קבוע, השקעות, רכוש שוטף, מלאי, חייבים, מזומנים, הון עצמי, עתודות, התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר, דו"ח רווח והפסד, שותפויות, משגור עסקה משותפת, מרכז וסניפים, אשראי תעודות, קבלנים, שיטה חד צדדית, הרכה בהכנסות על בסיס מזומן, פתרון בחינות.

מיסים

מס הכנסה, עקרונות הטלת המיסים, הגדרות, הכנסות, פטורים, הנחות ממס, הוצאות מותרות בניכוי, ניכויים שהתרתם מוגבלת, ניכוי פחת, ניכויים שאין להתירם, קיזוז הפסדים, מיסוי יחדי, ניכויים וזיכויים, הכנסות בני הזוג, שיעור המס ליחיד ולחברה, רווחי הון עקרונות, הוראות ניהול ספרים, ניכויים במקור עקרונות, הליכי גבייה, אחריות גבייה, אחריות נושא משרה בתאגיד, חוק עסקאות גופים ציבוריים.

מחשוב בהנהלת חשבונות

מושגים, מבוא לסביבת הפעלה של חלונות, גיליונות עבודה אלקטרוניים, מערכות הנהלת חשבונות ממוחשבת, מערכות כספיות ממוחשבות אחרות, הכרה כללית של מאגרי מידע.

חישובים מסחריים

מושגי יסוד, מדדים, הפרשי שער, ריבית פשוטה לרבות לוחות סילוקין וריבית אפקטיבית, ריבית על יתרות בחשבונות עו"ש, קרדיטוריים ודביטוריים, ניכיון שטרות, זמן פירעון ממוצע, ריבית דריבית, ערך עתידי וערך נוכחי, ניתוח כדאיות השקעות, ניירות ערך, יבוא ויצוא, רווח גלום ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה, פתרון בחינות.

חשבונאות ניהולית / תמחיר

חשבונאות העלות – מהות, תמחיר, מטרות, סוגי עלויות ומיונן, עבודה, חומרים ישירים ועקיפות, הבחנה בין תמחיר היסטורי ותמחיר תקן, הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים, הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר, נקודת איזון, ניתוח מכירות ורווחים, דו"חות תמחיר, כללי, חשבונאות תמחירית וחשבונאות פיננסית, פיתרון בחינות.

דיני עסקים

דיניי חוזים, הגבלים עסקיים, חוזים אחידים, דיני תאגידים, שותפויות, חברות ותאגידים אחרים, שטרות ושקים לסוגיהם, דיני עבודה – הסכמים קיבוציים, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, הגנת שכר ופיצויים, פתרון בחינות.

עקרונות תורת המשק והסחר

הארגון הפנימי של הפירמה, צורות התארגנות של פירמות, שיטות שכר, שכר עידוד, הסכמים קיבוציים, בוררות, הטבות ותנאים סוציאליים לעובדים, מימון פעולות הפירמה, הון עצמי והון זר, סחר פנים וחוץ, ביטוחי חובה ורשות, הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק, מבקר המדינה, מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בנקאות ובפעילות המשקית בישראל, פתרון בחינות.

מהי ההסמכה המתקבלת בקורס?

עם סיום הקורס ומעבר במבחנים תקבלו תעודת חשבונאי בכיר מדופלם תוענק ע"י הוועדה המקצועית לבחינות למנהלי חשבונות בכירים בשיתוף לשכת רואי חשבון בישראל.

כמה זמן נמשך קורס חשבונאי בכיר מדופלם?

קורס חשבונאי בכיר מדופלם נמשך 640 שעות לימוד אקדמיות.

איפה כדאי ללמוד את הקורס?

  • דיפלומה מבית האוניברסיטה הפתוחה
  • מכללת רמת גן
  • המכללה למנהל