תואר ראשון בפילוסופיה

תואר ראשון בפילוסופיה על קצה המזלג

משך הלימודי
משך הלימודים

3 שנים.

מסלול
חד חוגי / דו חוגי

ניתן ללמידה במסגרת חד חוגית ודו חוגית.

מיומנויות
מיומנויות נדרשות

שינון, ניתוח והעמקה של חומר רב.

התמחות
התמחות / סטאז בסיום התואר

לא נדרשת התמחות.

קבלה ללימודים
קבלה ללימודים

תואר

השקעה
השקעה בלימודים

תואר
מדובר בחומר עיוני רב, עם זאת לא מסובך מידי.

סביבת הלמידה
סביבת הלמידה ואופן הבחינות

מבחנים אמריקאים ומבחנים פתוחים. יש דרישה לקריאת חומר רב.

אהבת החוכמה והפילוסופיה

תואר ראשון בפילוסופיה
צילום: wickenden

תואר ראשון בפילוסופיה עוסק בחקר המחשבה האנושית ובאופן הכרת האדם ופרשנותו לעולם. תחום הפילוסופיה מעניין ומרתק וחושף את הסטודנט להיבטים והתנהגויות שונות של האדם בחיים מבחינה אתית – מוסרית, בעיקר.

הסטודנטים לומדים במהלך לימודיהם שיטות וגישות עיקריות של פילוסופים לאורך ההיסטוריה וכן הכרת כלי מחקר עיקריים, כל זאת במטרה להקנות חשיבה פילוסופית והכרות עם עולם הידע הנרחב של הפילוסופיה.

בלימודי הפילוסופיה מתמקדים במספר מגמות עיקריות: אתיקה, הווה אומר פילוסופיית המוסר והערכים. מטאפיזיקה, משמע תיאור המציאות ומאפייניה. תורת ההגיון והלוגיקה, אפיסטמולוגיה שחוקרת את אפשרויות היקום ומאגרי הידע האנושי, מטאפילוסופיה שמתמקדת במטרות ותכלית הפילוסופיה, אסתטיקה מהות תורת היופי, ופוליטיקת קבוצות ואמונות בציבור.

קהל יעד לתואר ראשון בפילוסופיה

לימודים לתואר ראשון בפילוסופיה מתאימים לכל המעונין להעמיק את ידיעותיו בתחום הפילוסופי ולהתמקצע בו, ובאופיו סקרן שאוהב לחקור ולהבין נושאים מוסריים וערכיים לעומקם.

אפשרויות תעסוקה לאחר התואר

מסיימי התואר יוכלו להשתלב בתחומי המחקר, ההוראה (בצירוף תעודת הוראה), התקשורת (טלוויזיה, עיתונות), וכן במינהל פרטי או ציבורי. יש לציין כי הלימודים בפילוסופיה מקנים גם מיומנויות וכישורים בעיון מעמיק ומקצועי בספרות הפילוסופית וכך מתאפשר עיסוק עצמאי כפילוסוף. כמו כן, ישנה אפשרות להמשיך וללמוד לתואר שני ושלישי בפילוסופיה, וכך להרחיב את הידע ההיסטורי והשיטתי בתחום, בסיום התואר ניתן להשתלב במחקר, בצוות אקדמי וככותבי מאמרים בתחום.

להתפלסף עם צ'ארלס טיילור

במדעי הפילוסופיה ישנן אסכולות שונות – 12 במספרן, בניהן האקזיסטנציאליסטית, הפוסט מודרנית ועוד. לימודי התואר מכילים תורות שונות החל מיוון העתיקה (אריסטו) ועד המודרנית הכוללת את ניטשה, שפינוזה ועוד. בעזרת הידע ולימוד התורות והאסכולות מתפתחת אצל הסטודנטים יכולת חשיבה פילוסופית, עיונית ומחקרית.

התואר הראשון בפילוסופיה מועבר במתכונת מורחבת או דו חוגית (עם מקצועות כגון: פסיכולוגיה, כלכלה, מתמטיקה, משפטים, ספרות, היסטוריה ועוד) וכן במתכונת של פילוסופיה יהודית. חומר הלימוד כולל תיאוריות, מושגי יסוד, תורות, פילוסופים ידועים וידע עיוני רב, עם זאת החומר מעניין מאוד, בין הקורסים: פילוסופיית הדת, פילוסופיית התרבות, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה יוונית, פילוסופיה של ימי הביניים, פילוסופיה פמיניסטית, דת ומוסר ביוון העתיקה, פילוסופיה ושירה, פילוסופיה של הלשון, פילוסופיה סינית, פילוסופיה יהודית ועוד. הסטודנט נחשף לחומר רב ומרתק מאוד.

לימודי הפילוסופיה מתחילים, ברכישת מושגים בסיסיים בפילוסופיה ובנושאים כגון לוגיקה, פילוסופיה חדשה, תורת ההכרה ועוד. השלב השני של הלימודים מתמקד בלימודי קורסים מתקדמים יותר, כדוגמת גאולת הנפש אצל שפינוזה, המיתוס בפילוסופיה, אסכולת פרנפורט, פרויד ועוד. לסיכום ניתן לציין כי חומר הלימודים רב, מגוון, מרתק, ומעורר שאלות רבות.