בחינות לשכת עורכי הדין

לאחר לימודי המשפטים באוניברסיטה או במכללה ולאחר סיום תקופת התמחות בת שנה, על בוגרי התחום המשפטי לצלוח עוד משוכה בדרך לחלום להיות עורכי דין פעילים ומוסמכים. מדובר כמובן במעבר בחינות לשכת עורכי הדין המסמיכות בוגרי לימודי משפטים לתואר ראשון.

רק מתמחים רשאים לגשת לבחינות

ניתן לגשת לבחינות לשכת עורכי הדין רק לאחר סיום לימודים לתואר ראשון במוסד מוכר למשפטים בישראל או בחו"ל ורק לאחר סיום מלא של שנת ההתמחות לאחר הלימודים. למרות שביצוע הבחינה מיד לאחר סיום הלימודים האקדמיים היה יכול להיות קל יותר לרבים מהנבחנים, לשכת עורכי הדין שמה דגש על צבירת ניסיון מעשי בתקופת ההתמחות המקצועית ולכן, מתירה כאמור לגשת לבחינות לשכת עורכי הדין רק בסיום שנה זו.

מבנה בחינות ההסמכה ללשכת עורכי הדין

בחינות לשכת עורכי הדין מעניקות לעוברים אותן בהצלחה חברות בלשכה ואישור רשמי לעסוק בעריכת דין. קיימות שתי בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין – המרכזית והראשונה היא בחינה בכתב ואלו שעברו אותה בהצלחה רשאים לגשת לבחינה השנייה שנערכת בעל פה. הבחינה בכתב ללשכת עורכי הדין מורכבת משאלות בפורמט "אמריקאי" (כמה שאלות מרובות בחירה) ואורכה הוא 3.5 שעות. מתמחים רשאים לגשת לבחינה בכתב בשני מועדים בשנה, האחד במאי והשני באוקטובר. ההרשמה לבחינות זמינה בהתאם למועד רישום תחילת ההתמחות בלשכה. הנושאים הנכללים במסגרת בחינות לשכת עורכי הדין בכתב הם:

  • סמכויות בית המשפט.
  • סדר דין פלילי ואזרחי.
  • חוקי יסוד בישראל.
  • דיני ראיות.
  • פשיטות רגל והוצאה לפועל.
  • דיני מקרקעין.
  • דיני תאגידים.
  • אתיקה מקצועית.
  • חוק לשכת עו"ד.

רוב השאלות בבחינות לשכת עורכי הדין הן בנושאי חוקים וחלקן האחר הוא בנושאי פסקי דין. מבנה הבחינה בכתב מורכב מ – 5 חלקים בני 20 שאלות כל אחד, כאשר כל פרק נוגע לאחד או לכמה מהנושאים שהוזכרו כנכללים במסגרת בחינות לשכת עורכי הדין. ציון עובר בבחינה בכתב הוא 65 נקודות ומעלה.הבחינה בעל פה, השנייה מתוך בחינות לשכת עורכי הדין, היא קלה יותר מאשר זו שנערכת בכתב ואחוז העוברים אותה כמעט מוחלט. נושאי הבחינה מבוססים במידה רבה על השאלות מהבחינה בכתב. כל מתמחה מקבל שאלות רלוונטיות לתחום התמחותו כפי שמסר בטופס ההרשמה לבחינה, בדו"ח החצי שנתי שהגיש המתמחה ללשכה ועל בסיס הראיון השנתי עם לשכת עורכי הדין.

בוגרי אוניברסיטאות מצליחים יותר בבחינות

נתון מעניין לגבי בחינות לשכת עורכי הדין שעולה מבחינות חודש מאי 2011, הוא שבוגרי האוניברסיטאות מצליחים יותר במעבר הבחינה הראשונה והקשה יותר בכתב של הלשכה. רק 64% מאלו שניגשו לבחינה עברו אותה, כאשר ב-2009 עברו כ – 85% מהניגשים. האוניברסיטאות הן אלו שהיו במקומות הראשונים מבחינת אחוזי הצלחה של בחינות לשכת עורכי הדין, עם 95% של בר אילן כנתון הגבוה ביותר ו-82% של אוניברסיטת חיפה כנמוך מבין האוניברסיטאות. כל המכללות היו בהמשך הרשימה ובוגריהן הציגו אחוזי מעבר נמוכים יותר, כאשר הנמוך ביותר עמד על 63% מבוגרי מכללה מסוימת.