תואר שני באנתרופולוגיה

תואר שני באנתרופולוגיה על קצה המזלג

משך הלימודי
משך הלימודים

שנתיים.

מסלול
חד חוגי / דו חוגי

חד חוגי.

מיומנויות
מיומנויות נדרשות

יכולות שינון, ניתוח ועיבוד חומר עיוני.

התמחות
התמחות / סטאז בסיום התואר

אין צורך בהתמחות.

קבלה ללימודים
קבלה ללימודים

תואר
ממוצע 85 לבוגרי תואר ראשון בקרימינולוגיה. בוגרי תואר קרימינולוגיה כמסלול משני או מטעם מכללות יידרשו ללימודי השלמה בהתאם להיקף לימודיהם הקודמים. ראיון קבלה.

השקעה
השקעה בלימודים

תואר

סביבת הלמידה
סביבת הלמידה ואופן הבחינות

לימודים עיוניים, הגשת עבודות, התנסות מעשית והגשת תזה (בחלק מהמגמות).

"התרבות היא שאיפה לנועם ולזוהר"

תואר שני באנתרופולוגיה
צילום: Jami Dwyer

תואר שני באנתרפולוגיה נלמד בשילוב מקצועות קרובים, במסלול דו חוגי. האנתרפולוגיה מתמקדת בחקר תרבויות וכאשר היא נלמדת בשילוב מקצוע כגון סוציולוגיה, שעוסקת בחקר החברה, נוצר שילוב הרמוני המאפשר תמונה כללית מובנת ושלמה יותר לניתוח. מקצועות נוספים שנלמדים במסלול דו חוגי הם מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, קרמינולוגיה, ועוד.

מטרת התואר השני באנתרפולוגיה הינה להמשיך ולהעמיק את ידיעות הלומדים בתחום החברה והתרבות, ולהכשיר אותם להיות אנתרפולוגים חוקרים ובעלי מומחיות לתרבויות ברמת פרשנות. הכלים הנלמדים הינם תיאורטיים, מחקריים, וטיפוליים. ובמהלך התואר השני עורכים הלומדים מחקרים באופן עצמאי, ונחשפים לעבודת חקר מקיפה בעלת משמעויות השלכתיות והסקית.

לימודי תואר ראשון באנתרפולוגיה כוללים ניתוח מצבים חברתיים ותרבותיים רבים ונלמדים בהם קורסים מרתקים, בהתאם לבחירת הלומד במקצוע הנוסף במסגרת המסלול הדו חוגי, בין הקורסים: סוציולוגיה פוליטקה וממשל, אנתרפולוגיה חברתית, קרימינולוגיה, סוציולוגיה של הבריאות, מבנה חברתי בישראל, מחשבה אנתרפולוגית, סטטיסטיקה ומחקר, חברה ותרבות, פסיכולוגיה חברתית, חקר ארגונים, ועוד.

קהל יעד לתואר שני באנתרפולוגיה

התואר מיועד לבוגרי תואר ראשון באנתרפולוגיה, סוציולוגיה, קרמינולוגיה, מדעי החברה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות ובוגרי תואר אחר שעברו את ההשלמות הנדרשות. כמו כן, המתעניינים בתרבויות אשר רוצים להתמחות ולעסוק בתחום החברה והתרבויות באופן מעמיק או מחקרי (במסלול תזה).

אפשרויות תעסוקה לאחר התואר

בוגרי התואר הראשון באנתרפולוגיה יוכלו להשתלב בעולם האקדמי במחקר וכן בהוראה, בארגונים וחברות חברתיים/תרבותיים, בעמותות שונות, בתקשורת כפרשני תרבות, כחוקרים עצמאיים, משאבי אנוש, מחקר שימושי, סקרים חברתיים תרבותיים, מכוני מחקר, ועוד.

לחקור את הציויליזציה התרבותית

תואר שני באנתרפולוגיה בוחן באופן מעמיק את יחסי הגומלין בין החברה לפרט, ומתייחס לחברות ולתרבויות השונות. כלי המחקר מאפשרים ללומד להיות מעורב בחקירה עצמאית של תרבויות ולהתנסות בפרשנות והבנת תרבויות שונות, תוך סגירת גורמי דת, פוליטיקה, משפחה, מיקום גיאוגרפי ועוד.

האנתרפולוג החוקר מתוודה לעולם קסום של תרבויות ויכול לחקור, להבין, ולהכיר מגוון רחב מאוד של תרבויות במסגרת לימודיו ומאוחר יותר במסגרת עיסוקו. האנתרפולוג חוקר את ההתפתחות האנושית לאורכה של ההיסטוריה ובוחן תופעות חברתיות ותרבותיות, באמצעים מגוונים.

תחומי הלימוד הנושקים מעניקים יכולת הבנה רחבה יותר של סוגיות מחקר ותיאוריות נלמדות ועל כן הן הכרחיות. התואר מוצע במסלול מחקרי ולא מחקרי ומשלב קורסים ממגוון רחב של נושאים מעניינים. לימודי התואר מקיפים חומר לימודי רב היקף, עם זאת ברמה סבירה. לבוחרים במסלול מחקרי יש צורך בחישובים מתמטיים ולימודי סטטסיטקה ושיטות מחקר באופן מעמיק.