קורסים בהנדסת חשמל

לימודי הנדסת חשמל כוללים מגוון קורסים מורכבים ומרתקים גם יחד: תכנון מעגלים חשמליים, תכנון מערכים חשמליים במבנים ומוצרים, היבטי הספק, תקשורת, אלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה, עיבוד אותות, בקרה ועוד. קורסים מסוימים הינם בגדר חובה ואילו אחרים, תלויים בבחירתו האישית של כל תלמיד על פי תחום ההתמחות אותו הוא בחר.

קורסי חובה ליסודות ההנדסה

קורסים בהנדסת חשמל כוללים (בדומה לכל תחום הנדסי אחר) לימודי יסוד הכרחיים בתחומים מספריים וחישוביים בעיקרם. בין הקורסים הללו ניתן למנות את קורסי החדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי 1+2), אלגברה ליניארית, פיזיקה (עיוני ומעבדות), משוואות דיפרנציאליות, מערכות לוגיות, מערכות ספרתיות, הסתברות, פונקציות מורכבות, שיטות אנליזה ועוד. קורסי החובה הללו דומים מאוד בין המוסדות השונים ללימודי הנדסת חשמל, אוניברסיטאות כמו גם מכללות. ההבדלים בעיקר נעוצים במיקום הקורסים בסמסטרים וכן בשינויים מינוריים בשמות הקורסים ובחומרי הלימוד.

קורסי חובה התחלתיים בהנדסת חשמל

השנתיים הראשונות (מתוך 4 שנות הלימוד) במסלול לימודי הנדסת חשמל לתואר ראשון כוללות לימודי קורסי חובה רבים – חלקם קורסים מתחומי היסוד כפי שנסקרו וחלקם קורסים התחלתיים ובסיסיים בהנדסת חשמל. קורסים אלו מספקים את בסיס הידע התיאורטי והמעשי של מהנדסי החשמל, מאפשרים המשך לימודים והעמקה בשנים ג'+ד' ומובילים למעשה את התלמידים אל תחומי ההתמחות השונים. קורסים אלו כוללים (רשימה חלקית):

 • מבוא לתכנות ולימוד שפת C: קורס בסיסי הנלמד במסגרות הנדסיות ואקדמיות רבות.
 • קורסי פיזיקה בעלי היבטים רלוונטיים לחשמל.
 • הנדסת חשמל בסיסית/מבוא להנדסת חשמל 1+2: קורסי יסוד הכוללים היכרות עם עולם הנדסת החשמל, מונחי יסוד, תיאוריות מרכזיות בתחום ועוד.
 • יישומי מחשב הנדסיים: לימוד תוכנות מותאמות ללימודי ההנדסה ולעבודת המהנדסים לאחר סיום התואר.
 • מעבדות מעשיות ועיוניות בחשמל.
 • גלים חשמליים.
 • מבוא להתקנים מוליכים למחצה.
 • מבוא לאותות ולמערכות חשמליות.
 • מעגלים אנלוגיים.
 • מבני נתונים ואלגוריתמים.
 • שדות אלקטרומגנטיים.

קורסי חובה מתקדמים בשנה ג'

השנתיים האחרונות לתואר בהנדסת חשמל כוללות לימודים מעמיקים יותר בהיבט התיאורטי והמעשי של התחום. במהלכן, על הסטודנט לבחור מסלול התמחות וללמוד על פיו קורסים ספציפיים. קורסים בהנדסת חשמל המהווים חובה לכלל הסטודנטים בשנה ג' הם: מעגלים אלקטרוניים ליניאריים, מיתוג אלקטרוני וחשמלי, גלים ומערכות חשמל מפולגות, אותות אקראיים, מעבדות, עיבוד אותות, מערכות משובצות מחשב, מבוא לבקרה, מבוא לתקשורת ועוד. בחלק ממוסדות הלימוד בשנה ד' נלמדים רק קורסי בחירה אישיים ועל פי מסלולי ההתמחות. בכל מסגרת לימודים לתואר ראשון בהנדסה ישנה חובה להגשת פרויקט גמר.

קורסי בחירה בהנדסת חשמל

קיים מגוון אדיר של קורסי בחירה בתחום הנדסת החשמל, בהתאם לכמות מסלולי ההתמחות המרכזיים בתחום. באוניברסיטאות יש לרוב יותר אפשרויות בחירה של קורסים ושל התמחויות ואילו במכללות, מתרכזים בהתמחויות המרכזיות ומציעים פחות קורסי בחירה. ישנם עשרות קורסים שחלקם מתחומים תיאורטיים של מתמטיקה וחשמל וחלקם פרקטיים יותר השייכים לתחומים ספציפיים. קורסי הבחירה מכסים בצורה טובה ומקיפה את כל עולם הנדסת החשמל – עולם שזור בכל דבר ותהליך בחיינו. על הסטודנטים לבחור תחומים בעלי עניין אישי עבורם ורצוי כי ישלבו בין התיאוריה לפרקטיקה, על מנת לסיים את התואר עם בסיס ידע רחב ואיכותי שיהווה יתרון בתפקידים מקצועיים בתחום. מעבר לבחירה, בשנה ד' נלמדים גם קורסים בהנדסת חשמל במסלולי ההתמחות השונים – הספק, VLSI, עיבוד אותות מתקדם, תקשורת, רשתות מחשבים, בקרה, גלים ואלקטרואופטיקה, מחשבים, אלקטרוניקה ועוד.