לימודי מדעי המחשב במכון וייצמן

ללמוד לתארים גבוהים אצל הטובים ביותר

מכון ויצמן למדע משמש גם כמכון מחקר בתחומי מדעי הטבע והמתמטיקה וגם כאוניברסיטה ללימודים אקדמיים לתארים גבוהים במסגרת מדרשת פיינברג. מכון ויצמן למדע נוסד בשנת 1934 ביוזמתו של נשיאה הראשון של מדינת ישראל חיים ויצמן ז"ל. המכון ממוקם בעיר רחובות ליד תחנת מחקר חקלאית. במהלך השנים גויסו למכון מדענים מרחבי העולם ומכון ויצמן צבר שם ומוניטין מצוינים ברחבי העולם בזכות עבודות המחקר שנעשות בו וגם בזכות הלימודים האקדמיים ברמה גבוהה שהמכון מציע. היחידות האקדמיות הנלמדות במכון הינן: הפקולטה לביוכימיה, הפקולטה לביולוגיה, הפקולטה לפיזיקיה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי המחשב והפקולטה לכימיה. הסטודנטים שלומדים במכון לתארים מתקדמים לומדים במדרשת פיינברג, כאשר עבודות המחקר שלהם מבוצעות במכון עצמו. הלימודים במכון ויצמן נעשים בשפה האנגלית ובמכון לומדים מספר גבוה של תלמידים מכל רחבי העולם.

מהות המסלול

לימודי מדעי המחשב ומתמטיקה במסגרת מדרשת פיינברג מתנהלים בבתי ספר למחקר, לכל בית ספר ישנו מנהל וועדת הוראה שאחראי על פעולותיה של ועדת ההוראה הכוללים בין השאר גם החלטה בנוגע לקבלת התלמידים, התווית תוכניות הלימוד והערכת הישגי התלמידים. בבית הספר למחקר במתמטיקה ובמדעי המחשב על שם מורוס נלמדים המקצועות מתמטיקה ומדעי המחשב, קורסי החובה לתלמידים בקבוצת המתמטיקה הינם: סטטיסטיקה והסתברות, טעימות מתורת החישוב, גיאומטריה, אנליזה מתמטיקה, נושאים במתמטיקה יישומית, נושאים בכלכלה ותורת משחקים, אלגברה ועוד.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

הלימודים במסלול מדעי המחשב כמו שאר מגמות הלימוד במכון ויצמן למדע, נעשים באמצעות מעורבות ישירה של התלמידים במחקרים הקשורים לתחום זה המבוצעים במכון ויצמן. בנוסף ללימוד ולמחקר הסטודנטים יצטרכו להגיש פרויקט גמר שיכלול את המרכיבים הבאים: עיבוד של הנושא הנלמד, או לימוד לעומק והצגה של נושא תיאורטי או מעבדתי באופן מצומצם. הלימודים במכללת פיינברג של מכון ויצמן למדע מבוססים על הקוד האתי, כלומר על הסטודנטים לדבוק ברמה גבוהה של יושרה אקדמית ואתיקה ולשמור על כללי ההתנהגות והמוסר הגבוהים של המכון והמדרשה. מכון ויצמן למדע מהווה חלק מהקהילה המדעית ומטרתו להשיג ידע באמצעות המחקר והוא מחויב לשמירה על כללי היושרה כערך ראשון ועליון.

המרצים

סגל המרצים והמנחים של מכון ויצמן הוא צוות המורכב מחברי הסגל המדעי של מכון ויצמן למדע והוא כולל את מנהלת בית הספר הפרופסור ורד רום-קידר, פרופסור עודד גולדרייך, ד"ר ערן סגל, פרופסור רן רז, פרופסור גדי קוזמא.

תנאי קבלה

הקבלה ללימודים במכון ויצמן נעשית על בסיס מצוינות אקדמית ויושרה ללא הבדל של לאום, דת, מין או גזע. לכל המועמדים ללימודי מדעי המחשב ומתמטיקה צריך להיות עניין אמיתי במחקר – ניסיון במחקר מהווה יתרון לקבלה. בנוסף לכך המועמד צריך לשלוט בשפה האנגלית ובעת הגשת המועמדות להיות תלמיד באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה לקראת התואר הראשון, כמו כן המועמד יצטרך להציג מכתבי המלצה. ממוצע הציונים הנדרש הוא 90 מתוך 100 או 3.6 מתוך 4.0.

עלויות ומלגות

כל הלומדים במדרשת פיינברג פטורים מתשלום שכר לימוד והם מקבלים מלגת קיום, אשר בזכותה הם יכולים להקדיש את מלוא זמנם למחקר ולימודים.