קורס שמאות מקרקעין בטכניון

קורס שמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימודי המשך של הטכניון בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה ירושלים נועד להכין לבחינות משרד המשפטים את המבקשים לקבל הסמכה של שמאי מקרקעין מטעם משרד המשפטים. התכנית מיועדת לאקדמאים או סטודנטים לתואר ראשון על פי דרישות מועצת השמאים. התכנית כוללת קורסים בחשבונאות, יסודות המימון, מדידה ומיפוי, דינים, כלכלה עירונית, מבוא לתורת השמאות, גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין ועוד. קורס שמאות מקרקעין נלמד בקמפוס הטכניון בירושלים. הלימודים מתקיימים בשעות הערב. לבוגרים תוענק תעודה מטעם הטכניון – היחידה ללימודי המשך בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

הקורס מתקיים בירושלים בלבד.