קורס ניהול פרויקטים בבניה בטכניון

קורס ניהול פרויקטים בבניה ביחידה ללימודי המשך של הטכניון בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה בירושלים הינו קורס אשר מטרתו להקנות לאנשי מקצוע בתחום הבניה כלים לניהול פרויקט ופיקוח על ביצועו. הקורס מיועד לעוסקים בתחום הבניה, לעוסקים בענף הנדל"ן והתשתיות, שמאי מקרקעין, מהנדסים, הנדסאים ומנהלי פרויקטים בתחום הבניה. נושאי הלימוד בתכנית כוללים את ארגון האתר, הכנת לו"ז ופריסת משאבים, ציוד בניה, תחשיב, ניתוח פרויקט, בקרת איכות, בטיחות בעבודה, תקנים ומפרטים טכניים, חוקי בניה, היבטים משפטיים, הגורם האנושי בעבודה, רישוי ותהליך רישוי, סיורים מקצועיים ועוד.

תנאי הקבלה לקורס כוללים ראיון קבלה וניסיון מקצועי רלוונטי, מהנדסים, הנדסאים, ומנהלי פרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן. קורס ניהול פרויקטים בבניה נלמדת בקמפוס הטכניון בירושלים. הלימודים מתקיימים בשעות הערב. היקף הלימודים 200 שעות אקדמיות. לבוגרים תוענק תעודה מטעם הטכניון – היחידה ללימודי המשך בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה ירושלים.

הקורסים מתקיימים בירושלים בלבד.