לימודי סטטיסטיקה בטכניון

במסלול מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים לתואר ראשון תוכלו להתמקד בנושאים הסטטיסטיים שמעניינים אתכם

הטכניון הוא אוניברסיטה עם שם עולמי בתחומי המתמטיקה והסטטיסטיקה. כדי להתקבל למסלול זה יש צורך בציון פסיכומטרי עם מרכיב אנגלית בציון 88 ומעלה. בנוסף, בתעודת הבגרות יש צורך ברמת 4 יחידות לפחות במתמטיקה ובאנגלית. ציון הסכם הדרוש נע בין 80 ל-82, בהתאם לכמות המועמדים באותה השנה.

לימודי סטטיסטיקה נמשכים 3 שנים, ובסופם מקבלים תואר ראשון במדעים בהתמחות מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים. תואר זה איננו שונה מאוד מתואר רגיל במתמטיקה, מלבד ההתמחות בנושאים שונים של סטטיסטיקה וחקר ביצועים, הנלמדים בפקולטה לתעשייה וניהול.

מה אפשר לעשות עם התואר?

זהו תואר מאוד מעשי שנותן לכם דריסת רגל במתמטיקה, ועוזר למי שרוצה להתמחות במחקר או לעבוד בתעשייה בנושאים הקשורים לסטטיסטיקות וחקר ביצועים. יש צורך בידע במתמטיקה כדי להצליח בתואר.

המשך לתואר שני

תואר זה עוזר מאוד גם אם רוצים להמשיך לתואר שני בטכניון בתחום חקר ביצועים ומערכות מידע. בתואר זה תעברו על נושאים כגון תכנות בשלמים, אופטימיזציה קומבינטורית, אלגברה חישובית, תורת המשחקים, תהליכים סטוכסטיים, תורת התורים, יישומים במערכות שירות, אופטימיזציה קמורה, סטטיסטיקה לא פרמטרית, חקר אלגוריתמים, תורת הגרפים, תהליכים אקראיים, שיבוץ ועוד.

קורסים בתוכנית למתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 124 נקודות על פי הפרוט:

 • מקצועות חובה 85 נק'
 • מקצועות בחירה פקולטיים 31 נק'
 • מקצועות בחירה חופשית 8 נק'

מקצועות חובה – השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

סמסטר 1,2
כמו בתוכנית התלת-שנתית במתמטיקה.

סמסטר 3

 • חשבון אינפיניטסימלי
 • משוואות דיפרנציאליות רגילות א'
 • מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
 • תורת ההסתברות
 • קורס מדעי שני

סמסטר 4

 • תורת האופטימיזציה
 • מבוא לסטטיסטיקה
 • תורת הפונקציות
 • מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים

סמסטר 5-6

 • פונקציות ממשיות
 • הנדסת מערכות שירות
 • תכנון ניסויים וניתוחם או אמינות מערכות
 • כריית נתונים

מקצועות בחירה פקולטיים
יש לבחור: לפחות 3 מקצועות מסל א', לפחות 2 מקצועות מסל ב', לפחות 2 מקצועות מסל ג'. שאר הנקודות יילקחו מתוך מקצועות החובה והבחירה של הפקולטה למתמטיקה והסלים ב' ו- ג'.

רשימות מקצועות הבחירה במתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

סל א':

 • מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים
 • מבוא לחוגים ושדות
 • מבוא לאנליזה נומרית
 • מבוא לאנליזה פונקציונלית
 • מבוא למשוואות דיפ. חלקיות
 • גיאומטריה דיפרנציאלית
 • מבוא למתמטיקה שימושית

סל ב':

 • הסתברות מתקדמת
 • אותות אקראיים
 • סדרות וחיזוי או מבוא לעיבוד אותו אקראיים
 • תהליכים אקראיים ושימושיהם
 • תיאוריה סטטיסטית
 • סטטיסטיקה אי פרמטרית
 • תכנון ניסויים וניתוחם או אמינות מערכות
 • סטטיסטיקה מתמטיקה

סל ג':

 • מערכות דינמיות לינאריות או אותות ומערכות
 • תורת המשחקים והתנהגות כלכלית
 • סימולציה ספרתית
 • מבוא לתורת השיבוץ
 • הנדסת שירות מערכות
 • תכנות דינמי
 • תכנות בשלמים