לימודי מדעי ההתנהגות באוניברסיטה הפתוחה

רוצים לדעת על מסלול לימודי מדעי התנהגות באוניברסיטה הפתוחה? המשיכו לקרוא!

ללמוד מדעי ההתנהגות תוך ליווי צמוד ורמה אקדמית גבוה

האוניברסיטה הפתוחה הוקמה בשנת 1974 והלימודים בה החלו באוקטובר 1976, האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות בארץ המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה היא האפשרות ללימוד לתואר ראשון בשיטה של 'למידה מרחוק' לכל המעונין בלימודים אקדמיים ובקבלת תואר, אך אינו יכול לעשות זאת במסגרת אוניברסיטאית רגילה מכל סיבה שהיא – חוסר בזמן, או חוסר תעודת בגרות וכדומה. שיטה זו מאפשרת גם לימודים במקביל לשירות הצבאי או ללימודים בתיכון, או במקביל לעבודה. מבנה הלימודים אינו מוגדר בזמנים כי אם בהיקף הקורסים הנלמדים לכן ניתן לסיים את הלימודים בפריסה למספר רב של שנים, איכות הלימודים היא גבוהה מאוד. בנוסף ללימודים הרגילים קיים המסלול של 'אפיקי מעבר' למסלולי לימוד במוסדות אחרים המאפשרים לאלו שאינם יכולים להתקבל לאוניברסיטאות אחרות, ללמוד קודם כול באוניברסיטה הפתוחה ולאחר שיעמדו בתנאי 'אפיקי מעבר' הם יוכלו לעבור וללמוד מהשנה השנייה באוניברסיטה אחרת.

מהות המסלול

מסלול הלימודים של מדעי ההתנהגות באוניברסיטה הפתוחה מתבסס על לימוד עצמי. הסטודנט מקבל בדואר את כל חומר הלימוד, עליו להכין את עבודות הבית ולשלוח לבדיקה במועד קבוע מראש. מטלות אלו הן חלק אינטגראלי מתהליך הלמידה. ההערכה היא בממוצע כ-8 עד 15 שעות לימוד בשבוע. לכל קורס יש אחראי אקדמי בכיר וכל סטודנט משובץ לקבוצת לימוד שנפגשת עם המנחה על בסיס קבוע. המנחה עוזר לסטודנטים, בודק את העבודות ומסייע להם באופן אישי במהלך הסמסטר. בשלב כתיבת העבודה הסמינריונית מצורף מדריך אישי לכול סטודנט. באוניברסיטה הפתוחה ישנה גם מערכת מקוונת המאפשרת לקבל הנחיות ולשלוח את עבודות הבית ומבחנים דרך אתרי הקורסים באינטרנט.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

המסלול ללימוד מדעי ההתנהגות כולל 116 נקודות זכות מהם לימודי תשתית חובה במדעי החברה וסטטיסטיקה בעלי 13 נ"ז ו- 103 נקודות חובה, ניתן לבחור בלימודי פסיכולוגיה סוציולוגיה וניהול. חלק מהנושאים הנלמדים הם: פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה פיזיולוגית וקוגניטיבית, ליקויים שונים ופסיכופתולוגיה בנוסף להשתתפות במחקרים והתנסות מעשית בפסיכולוגיה. בלימודי הסוציולוגיה והניהול, חלק מהנושאים הנלמדים הם: מבוא לאנתרופולוגיה ולמיקרו-כלכלה התנהגות ארגונית, התנהגות צרכנים, ניהול משאבי אנוש תיאוריות סוציולוגיות קלסיות, בעיות בפילוסופיה של המוסר, פערים ומעמדות ועוד הרבה אחרים.
מטרת המסלול היא להכין רקע מוצק וידע הפותח דלתות לעבוד בשטחים רבים כמו בחינוך, מועצות מקומיות, מתנסים או בחברות במחלקה למשאבי אנוש.

תנאי קבלה

היתרון באוניברסיטה הפתוחה הוא שאין תנאי קבלה. כל אחד יכול ללמוד בה, הדבר היחידי הנדרש הוא ידע באנגלית ומעבר בהצלחה של הקורסים בהתאם לדרישות הקורס. התנאי לקבלת תואר ראשון הוא צבירת 108 נקודות זכות לפחות, שהן מקבילות למסלול בן 3 שנים באוניברסיטאות אחרות.

עלויות ומלגות

עלות הקורס היא 1945 ₪ בהנחיה רגילה או מקוונת, בהנחיה מוגברת המחיר לקורס הוא 2192 ₪ לחיילים בשירות צבאי המחיר הוא 972 ₪ לקורס.
הזכאים למלגה באוניברסיטה הפתוחה הם אלו שסיימו לפחות קורס אקדמי אחד בהצלחה, אך חיילים בשירות חובה והמשרתים בשירות לאומי יכולים להגיש בקשה כבר לסמסטר הראשון שלהם גם ללא הצלחה קודמת.

סטודנטים הרשומים לפחות לקורס אקדמי אחד ללא תואר אקדמי צריכים לעמוד גם באחד מהתנאים הבאים:
להירשם לפחות ל- 6 קורסים כאשר חמישה מהם אקדמיים ואחד טרום אקדמי. סטודנטים שהצליחו לפחות בקורס אחד וחוזרים ללימודים לאחר הפסקה של לפחות שלוש שנים, והם לא הגישו בקשה למלגה במועד הראשון.