לימודי חשבונאות באוניברסיטה הפתוחה

מחפשים מסלול לימודי חשבונאות שיאפשר לכם ללמוד בקצב שלכם? האוניברסיטה הפתוחה יכולה להיות המסלול המושלם עבורכם.

באוניברסיטה הפתוחה תמצאו מסלול תואר ראשון שמנוהל על ידי ראש המחלקה לניהול ולכלכלה, ד"ר ניצה גרי, וראש התכנית ד"ר דוד רביע. צוות המסלול כוללים מרצים מן השורה, רואי חשבון ואקדמאים בעלי שם, ביניהם: פרופ' יוסי אהרוני; פרופ' הדרה בר־מור, עו"ד; פרופ' חיים פלק, רו"ח; ד"ר עמוס ברנס, רו"ח; ד"ר ניצה גרי, רו"ח; ד"ר רוני לזר; ד"ר אריה נחמיאס; ד"ר רימונה פלס; ד"ר דורון קליגר; ד"ר דוד רביע, רו"ח; ד"ר מוסי רוזנבוים; עו"ד קרן אוגינץ; רו"ח שחר הלל; רו"ח אלון כהן; רו"ח אורית לוי; רו"ח רונן יונה; עו"ד רונן מנשה; רו"ח אורלי ענווה; רו"ח יואב פיאטקובסקי; רו"ח אהרון פילין; רו"ח מנחם פס; רו"ח שלומי שוב; רו"ח יעקב שקולניק.

למה ללמוד חשבונאות באוניברסיטה הפתוחה?

זוהי תכנית הלימודים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, הכוללת תכנים מגוונים ומעניינים בנושאי חשבונאות. מטרת התכנית היא להכשיר את בוגריה לקבלת תואר רואה-חשבון מוסמך ולמילוי תפקידי ניהול מרכזיים בתחום החשבות והכספים במשק הפרטי והציבורי. ההכשרה מבוססת על לימודים דיסציפלינריים במספר תחומים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, חוק ומשפט, מסים, מדעי הניהול וחשבונאות ניהולית, כלכלה ושיטות כמותיות.

במסגרת תכנית הלימודים כלולה חטיבה בכלכלה שמטרתה להעמיק את הידע האקדמי הדיסציפלינארי של בוגרי התכנית.

בחינות מועצת רואי חשבון

סטודנטים שיסיימו את לימודיהם לקראת התואר בוגר אוניברסיטה (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה יקבלו פטור מבחינות מועצת רואי־חשבון "ביניים חלק א", "ביניים חלק ב" ו"סופיות חלק א" (ללא חשבונאות פיננסית ודיני מסים א). בנוסף יינתן פטור מן הבחינה בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב". עם גמר לימודיהם, בוגרי התכנית יהיו רשאים להתחיל בהתמחות (סטאז') בראיית־חשבון ובלימודי שנת השלמה.

תכנית הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לימודים לקראת תואר אקדמי (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה בשיטות לימודים ייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה וקצב התקדמות אישי.

מה לומדים במסלול?

בין נושאי הלימוד:

 • מימון
 • כספים
 • ביצוע תפקידי מפתח בתחומי כספים ובקרה במשק הפרטי והציבורי
 • ביקורת החשבונות
 • ניתוח דוחות כספיים
 • ייעוץ לחברה בנושאי כספים
 • ייצוג החברה בפני שלטונות המס
 • ייעוץ בנושאי מחשוב
 • מיסוי, ניהול, כלכלה ומשפט
 • ניהול פיננסי, ניהול כספים, גזברות, בנקאות, ייעוץ להשקעות בניירות־ערך בשוק ההון, חשבות
 • ניהול תקציבים
 • ביקורת פנימית של הארגון
 • ניהול מחלקות גזברות וכספים של מוסדות וגופים ציבוריים

שנת השלמה

לסטודנטים שסיימו לימודיהם לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה מציעה האוניברסיטה הפתוחה תכנית לימודי שנת השלמה.

שנת ההשלמה מעניקה לבוגריה פטור מבחינות "סופיות א" ומהבחינה ב"מסים" ב"סופיות ב" של מועצת רואי-החשבון. המסיימים יהיה חייבים בשתי בחינות "סופיות ב" בלבד: "חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו-"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות".

פירוט הקורסים
לימודי חובה: 123 נ"ז

לימודי תשתית: 9 נ"ז

 • יישומי מחשב למדעי החברה
 • חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
 • מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
 • מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
 • בחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים

כלכלה וניהול: 34 נ"ז

 • מבוא למיקרוכלכלה
 • מבוא למקרוכלכלה
 • מקרוכלכלה א
 • מקרוכלכלה ב
 • תורת המחירים א
 • תורת המחירים ב
 • תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים
 • יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים
 • מושגי יסוד באקונומטריקה

חשבונאות: 68 נ"ז

 • יסודות החשבונאות לחשבונאים
 • חשבונאות ניהולית לחשבונאים
 • חשבונאות פיננסית א
 • חשבונאות פיננסית ב
 • ביקורת חשבונות
 • מסים א
 • מסים ב
 • מערכות מידע חשבונאיות וממוחשבות – מבנה וביקורת
 • ניתוח דוחות פיננסיים
 • דוחות כספיים מאוחדים
 • חשבונאות פיננסית מתקדמת
 • חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים
 • סמינריון דוחות כספיים מאוחדים
 • סמינריון בחשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים

משפט: 12 נ"ז

 • מבוא למשפט ויסודות המשפט
 • יסודות המשפט העסקי
 • דיני תאגידים
 • לימודי בחירה
 • לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו.

מסלולי לימודים מובנים ללימודי חשבונאות

אפשר ללמוד את תכנית הלימודים בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה, לפי קצב התקדמות אישי של כל סטודנט. לסטודנטים המעוניינים ללמוד את התכנית במסגרת זמן קצרה יותר מוצעות דוגמאות למסלולי לימוד מובנים ומואצים.

מסלול תלת שנתי (9 סמסטרים)

מסלול לדוגמה זה מתאים לסטודנטים המעוניינים ללמוד את לימודי החשבונאות באופן אינטנסיבי, ולהתקבל לשנת השלמה הנפתחת בחודש ספטמבר בכל שנה, בתום שלוש שנות לימודים באו"פ. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים בלימודים.

מסלול ארבע שנתי (11 סמסטרים)

מסלול לדוגמה זה מתאים למגוון רחב של סטודנטים ומתעניינים בלימודים באוניברסיטה הפתוחה המשלבים עבודה ולימודים. מדובר במסלול בו הלימודים מתאפיינים בגמישות רבה יותר ובקצב התקדמות איטי יותר, אם כי, עקב אופיים של לימודי החשבונאות, עדיין נדרשת השקעה רבה. יחד עם זאת, המסלול נותן מסגרת זמן ומתווה סדר לימודים מומלץ.

קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים, ובחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים
הקורס הראשון מבין הקורסים בחשבונאות פיננסית הינו יסודות החשבונאות לחשבונאים (10696). תנאי הקבלה לקורס הזה הוא מעבר בהצלחה של בחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים. החל מסמסטר א2012 מוגבל מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן בבחינת הפטור לארבע פעמים בלבד.
ניתן ללמוד לבחינת הפטור באופן עצמאי, או במסגרת קורס הכנה לבחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), אשר פותח במחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. ציון "עובר" בבחינת הפטור הינו 60 נקודות.

לימודי חשבונאות לבעלי תואר

בעלי תואר אקדמי המעוניינים להשלים לימודי חשבונאות מתוך התואר הראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, במטרה לגשת לבחינות מועצת רואי-החשבון ולקבל רשיון ישראלי לראיית חשבון, יוכלו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה באחת משתי הדרכים הבאות (בהתאם לתשובת הוועדה להכרה בלימודים קודמים)**:
ללמוד לתואר בוגר נוסף בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה (84 נ"ז לפחות).
להשלים את לימודי החשבונאות (ולעתים גם קורסים נוספים) מתוך התכנית לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה ,לעמוד בכל דרישות התכנית ולקבל תעודה על השלמת לימודי החשבונאות לאחר תואר (48 נ"ז לפחות), אך לא תואר בוגר נוסף.