לימודי סביבה באוניברסיטה העברית

באוניברסיטה העברית יש מסלול לימודי סביבה לתואר ראשון, ושני.

תואר ראשון במדעי הסביבה באוניברסיטה העברית

בתואר הראשון בלימודי סביבה אפשר לשלב את החוג עם כל חוג אחר בפקולטה למדעי הטבע ומחוץ לפקולטה. השילובים המומלצים כוללים: לימודי סביבה וכדור הארץ, סביבה וגיאולוגיה, מדעי האטמוספירה, מדעי החיים, כימיה, פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה, משפטים, גיאוגרפיה, חינוך, יחסים בינלאומיים, כלכלה, סוציולוגיה או סטטיסטיקה.

תוכנית הלימודים בנויה מארבע אשכולות: קורסי יסוד במתמטיקה, פיסיקה, כימיה, סטטיסטיקה ומחשבים, וכן קורסמ עבדה אחד, קורסים במדעי הסביבה, קורסי בחירה חובה וקורסי בחירה.

קורסי מדעי הסביבה

הקורסים במדעי הסביבה כוללים:
שנה א':
מתא לאורגניזם, מבוא למדעי כדור הארץ, נושאי סביבה נבחרים .
שנה ב': מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות, מבוא למדעי איכות הסביבה, החיידקים בסביבתם הטבעית, מחנה לימוד בכנרת
שנה ג': סיור לימודי לים המלח, סמינר מורים תלמידים

קורסי הבחירה שחובה על כל סטודנט לקחת נחלקים לתחומי מדעי החיים, מדעי כדור הארץ ומדע יישומי. קורסי הבחירה הינם יחסית פתוחים לפקולטה למדעי הטבע או מחוץ לה.

לפי הסכם בין שני החוגים, תלמידי לימודי הסביבה/גיאוגרפיה יורשו ללמוד את הקורסים הבאים באחד משני החוגים על פי הפירוט הבא:

  • מבוא לתורת האקלים או מבוא לתורת האקלים
  • מבוא לגאולוגיה לגאוגרפים או מבוא למדעי כדור הארץ
  • מבוא לגאומורפולוגיה או עיצוב הנוף

קורסים אלה יכללו במניין הנקודות לתואר בלימודי הסביבה ויזכו את תלמידי גאוגרפיה בפטור של 10 נ"ז לכל היותר. ניתן יהיה לסגור את התואר בגיאוגרפיה ב- 55 נ"ז לכל הפחות (במקום ב- 65 נ"ז). הלימודים כוללים 144 נקודות זכות, כאשר יש שילובים שמספר זה יהיה גבוה יותר. בתוכנית ללימודי הסביבה הסטודנט נדרש ל52 נקודות זכות, כאשר שאר הנקודות מהחוג השני ומקורסי היסוד. כדי לעבור יש להחזיק בציון 55 לפחות בכל קורס וציון ממוצע 60 לפחות בין קורסי החובה.

מה לומדים?

לאורך התואר הסטודנטים עוברים מגוון עבודות מסכמות, וכן בחינות על נושאים סביבתיים. בין נושאי הלימוד אפשר למצוא: בעלי החיים בישראל, הימים, זיהום האוויר, החקלאות והשפעתה על הסביבה, טיפול בפסולת ומיחזור, הדברה ביולוגית, זיהום מים, תחבורה בישראל, בנייה אקולוגית, מדבור, שיקום מים והתפלה, שמורות טבע ועוד.

תואר שני ללימודי הסביבה באוניברסיטה העברית

לתואר השני באוניברסיטה העברית מתקבלים מועמדים בעלי תואר בוגר במדעי הטבע, או בחקלאות והנדסה, מאוניברסיטאות מוכרות, שממוצע ציוניהם בתואר בוגר הינו 80 לפחות, כאשר ישנם מקרים חריגים. אם חסר לכם רקע במדעי הסביבה תאלצו להשלימו לפני התואר. הדרישה לתואר השני כוללת את הקורסים: מבוא למדעי כדור הארץ, מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות, מבוא למיקרוביולגיה או החיידקים בסביבתם הטבעית, מתא לאורגניזמים וכן מבוא למדעי איכות הסביבה. התוכנית אורכת 4 סמסטרים, וכוללת עבודת מחקר. עבודה זו נעשית בהדרכתו של אחד מהמרצים בתוכנית.

הרכב הציון הסופי לתואר:

הצעת המחקר – 10%
עבודת הגמר – 30%
הציון המשוקלל בקורסים – 40%
ציון בחינת המוסמך – 20%