לימודי ממשל באוניברסיטה העברית

בבית הספר (ע"ש פדרמן) לציבוריות וממשל מתקיים חוג קטן, במסגרת חמה ומטפחת, של נבחרת סטודנטים איכותיים וסגל אקדמי מן המעלה הראשונה. קשר מיוחד בין מרצים וסטודנטים, נרקם ומעמיק בקורסים הנלמדים, בסדנאות, בכנסים ובתכניות שונות, חלקן רשמיות וחלקן בלתי רשמיות. קשר זה מייחד את החוג וקובע את צביונו.

מדיניות ציבורית וממשל לתואר שני – הכי קרוב למוקדי קבלת ההחלטות

היוקרה והמכובדות של האוניברסיטה נובעות משמה – האוניברסיטה העברית. לא עוד אוניברסיטה אלא ה– אוניברסיטה. ראש וראשונה מכלל האוניברסיטאות.
הפקולטות של האוניברסיטה העברית נחשבות יוקרתיות, מבוקשות ומוערכות כגון: רפואה, רפואת שיניים, חקלאות, מזון וסביבה (ברחובות), מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, מתמטיקה ומדעי הטבע. יותר מ- 23,000 סטודנטים לומדים בשני הקמפוסים שלה – בהר הצופים וברחובות. לבד מהפקולטות ישנם באוניברסיטה העברית בירושלים בתי-ספר, שבהם לומדים תחומים ייחודיים כגון: מדעי התזונה, רוקחות, רפואה קהילתית, בריאות הציבור, עבודה סוציאלית ורווחה חברתית, הנדסה ומדעי המחשב, מדיניות ציבורית, חינוך וטרינריה וסיעוד. באוניברסיטה ספריות רבות הכוללות מאגרי מידע ממוחשבים ומשוכללים זמינים לטובת הסטודנטים. תלמידים רבים מחוץ לארץ לומדים שם במסגרות מיוחדות לעולים. בנוסף ישנן מכינות קדם אקדמיות, גן בוטני מרשים וייחודי, פרוייקט 'סנונית' לחינוך מתוקשב, מוזיאון המדע ועוד.

מהות המסלול

הלימודים בחוג לתואר שני הם רק במסגרת מסלול מחקרי, המחייב כתיבת תזה. הלימודים נחלקים בין שיעורי תשתית (אשר חלקם נערך בקורס מרוכז בקיץ): בכלכלה, במתמטיקה, בשיטות כמותיות וחלקם שיעורי ליבה כגון: ערכים בתרבות הישראלית, מושגי יסוד במשפט ציבורי, תיאוריות במדיניות ציבורית, כלכלה ומדיניות ציבורית, שיטות מחקר, ניתוח ארגוני, אתיקה ציבורית, מדיניות חינוך, מדיניות רווחה, מדיניות ביטחון לאומי, זכות לבריאות, תהליך התקצוב, אי-השוויון בישראל, משפט ומדיניות, רגולציה ועוד. החל משנת הלימודים השנייה ניתן להתמחות באחד מהתחומים הבאים: תכנון ומדיניות הסביבה, ניהול, לימודים עירוניים ואזוריים, מדיניות חברתית ולימודי מגדר.

מטרות המסלול ויתרונותיו

הלימודים במסלול ייחודי ומגוון זה מקנים לסטודנטים ידע רב תחומי מעמיק ונרחב על אודות מכלול המרכיבים והסוגיות המונחות בבסיס הישראליות. מסגרת לימודים זו הינה מסגרת תובענית, אליטיסטית במאפייניה ולא מעט גם בהגדרתה, המעודד מעורבות בקהילה ושאיפה למצוינות, כאשר המטרה הסופית היא שהסטודנטים יוכלו למלא תפקידים בכירים בשירות הציבורי ובגופים שונים. היתרון הברור של המסלול הוא האינטימיות הנוצרת בין קבוצת סטודנטים מעולה, בקשר אישי הדוק בין המרצים והתלמידים ובסביבה עשירה בגירויים אינטלקטואליים וחברתיים.

המרצים

עם המרצים בחוג נמנים מיטב החוקרים באקדמיה בתחום, חלקם משתתפים באופן רצוף וקבוע במסגרות שונות של השיח הציבורי, לרבות באמצעי התקשורות המובילים כגון: פרופ' דן אבנון (ראש בית הספר למדיניות וממשל ציבורי), ד"ר קלוד רבי, ד"ר ענת גפן שריג, ד"ר שרון גלעד, ד"ר מומי דהן, ד"ר גדי טאוב, ד"ר מרגית כהן, ד"ר גלית כהן – בלנקשטיין, ד"ר רענן סולציאנו- קינן, פרופ' ערן פייטלסון, ד"ר דניאל שפרלינג ועוד.

תנאי קבלה

מאחר שמדובר בתכנית למצטיינים לקראת תואר מוסמך במדיניות ציבורית, נדרשת הצטיינות בלימודי התואר הראשון (חלק מהמועמדים יידרשו להביא מכתבי המלצה – נא לברר במזכירות החוג) כמו כן נדרשים קורות חיים ובמידת הצורך גם מעבר ריאיון אישי.

עלויות ומלגות

ניתן לקבל פטור מתשלום שכר לימוד (הסכום – מלגה בגובה שכר הלימוד) בשנת הלימודים הראשונה לקבלת תואר מוסמך במדיניות ציבורית. כמו כן ישנן באוניברסיטת העברית מלגות הצטיינות, מלגת קרן דוד דיאגו לדובסקי ז"ל, מלגות (ייעודיות) ליוצאי אתיופיה מכספי קרן משפ' גרייפמן, מלגת מחקר ע"ש שמעון בן חמו (מותנה בעבודת מחקר בתחום השירות הציבורי). לפרטים על מלגות אלה ואחרות – נא לפנות אל ד"ר דניאל שפרלינג dsperling@mscc.huji.ac.il ולדרורה ברדיצ'ב drorab@savion.huji.ac.il.