לימודי בלשנות באוניברסיטה העברית

בחוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים מכשירים את הסטודנטים בהכרת העקרונות והשיטות של מדע הלשון, עד כדי הבנה וניתוח כל שפה ולשון בה הם מתמקדים.

בלשנות – בהסתכלות תיאורטית, השוואתית והיסטורית

האוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה עוד לפני הקמת המדינה, על הר הצופים, בשנת 1925, כאשר אחד מיסודותיה היו הלימודים האקדמיים הגבוהים והמחקר. מאז ועד היום האוניברסיטה העברית בירושלים מוכרת בעולם כולו ושמה הולך לפניה, האוניברסיטה העברית בירושלים נחשבת לאחת מהאוניברסיטאות הטובות בעולם, הן בלימודי המדעים המדויקים והן במדעי הרוח. בקמפוסים השונים בירושלים לומדים כ- 23,000 סטודנטים. ויותר מ- 2,200 חברים בסגל הבכיר, הסגל המנהלי והטכני.

מהות המסלול

את התואר הראשון בבלשנות אפשר ללמוד במסגרת של חוג ראשי או כלימודי חוג משני. במסגרת הלימודים כחוג ראשי בו צוברים בין 56-68 נקודות זכות נלמדים הנושאים הבאים:

בשנה א': מבוא לבלשנות, תיאוריה תחבירית, המהפכה החומסקיאנית, שפה מחשבה וחברה, לימודי שפה, פונולוגיה משמעות והקשר.
בשנה ב': מורפולוגיה, בעיות בסמנטיקה – מבנה השיח, סמנטיקה לקסיקאלית, עקרונות ופרמטרים, טיפולוגיה תחבירית, דקדוק לקסיקאלי – פונקציונאלי, קורסי בחירה.
בשנה ג': שיעורים תחומיים ובין תחומיים ו/או שפה נוספת.
בשנה השנייה, לכל המאוחר, לומדים: קבוצה של שלוש לשונות שיוצרים לפי קריטריונים משפחתיים – גנייאולוגיים, תרבותיים אזוריים או כל מכנה משותף אחר – לימודי מכינה בערבית או רומנית , סנסקריט או יוונית.

במסגרת הלימודים כחוג משני ובצבירה של 38-42 נקודות זכות לומדים:
בשנה א': מבוא לבלשנות + תרגיל, שפה מחשבה וחברה, פונולוגיה, משמעות והקשר, המהפכה החומסקיאנית.
בשנה ב': דקדוק לקסיקאלי פונקציונאלי. שיעור אחד מבין: בעיות בסמנטיקה – מבנה השיח, סמנטיקה לקסיקאלית, מורפולוגיה, עקרונות ופרמטרים או טיפולוגיה תחבירית.
בשנה ג': שיעורים תחומיים ובין תחומיים ו/או לימודי שפה. בנוסף נלמדים שלוש לשונות ברמה של יסודות המבנה, ועיוני דקדוק בלשונות אלו.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

הלימודים מתקיימים בקורסים מתודולוגיים ועיוניים בבלשנות בכלל, ובלשונות שונות הנלמדות בחוג או מחוצה לו בפרט. התואר בוגר בבלשנות הינו הפתח ללימודים גבוהים יותר במחקר. הידע בבלשנות עוזר במקצועות בהם הרטוריקה היא רלוונטית כמו עורכי דין, פרסום, עריכה לשונית וכמובן בהוראה. בשנים האחרונות בתעשיית ההי-טק מגלים עניין רב בשיטת הבלשנות וביישומיים הממוחשבים ובבלשנים בעלי הכשרה.

מרצים

ראש המחלקה – ד"ר ערן כהן. בין חבר המרצים במסלול זה נמנים: פרופ' מלכה רפפורט חורב, פרופ' אריאל שישא חלב, פרופ' אדית דורון, פרופ' משה טאוב, פרופ' יהודה פאלק, פרופ' יעל זיו, ד"ר לאה שאוצ'י, ד"ר סיטשל, ד"ר לאריסה נאידיטש, ד"ר אנבסי טפרה, ד"ר מיקה דניאלס, ד"ר נורה בונה, ד"ר מיכאל שוורצברט, ד"ר יער חבר, ד"ר איתן גרוסמן, גב' אורית אשל בנינגה, ד"ר נימרוד ברי, פרופ' אולגה קפליוק, פרופ' שאול מיגרון.

תנאי קבלה

כדי להתקבל לבלשנות יש צורך בציון ממוצע של תעודת בגרות 9.75 וציון פסיכומטרי של 600 נקודות ומעלה. רמת השפה האנגלית חייבת להיות טובה, כשהציון הוא לפחות 120 בחלק האנגלית בפסיכומטרי, או 220 באמי"ר.

עלויות ומלגות

באוניברסיטה העברית שכר הלימוד הוא הרגיל כמו בכל האוניברסיטאות כלומר 12,866 ₪ לשנה ללא סבסוד. הסטודנטים לתואר בוגר רשאים להגיש בקשה למלגה הן על בסיס כלכלי והן על בסיס מצוינות והישגיים לימודיים. כמו כן קיימת אפשרות של הלוואה בתנאים מעולים. כל בקשה ובקשה לעזרה במימון הלימודים נבדקת לגופה, הקריטריונים למלגות תלויים בשילוב המצב הכלכלי ביחד עם ההישגים הלימודיים. "קרן השפע למצטיינים" מעניקה לתלמידים להם נתונים גבוהים באופן מיוחד סך של 7,000 $ לשנה. אפשר לקבל פרטים על מלגות בשל מוצא או מקום מגורים באתר המלגות של האוניברסיטה. המלגה המינימאלית היא בסך של 15% משכר הלימוד והמלגה המקסימאלית היא בסך של 50% משכר הלימוד.