לימודי מדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב

משך הלימודים במדעי המדינה לתואר ראשון הוא שלוש שנים, כאשר השיעורים מתקיימים במשך כל שעות היום. אוניברסיטת תל אביב מובילה חוג מעולה לממשל ומדעי המדינה, מסלול מאוד מעשי ופרקטי.

החוג למדעי המדינה – מטפחים ומגדלים את מנהיגות העתיד

אוניברסיטת תל אביב מוכרת וידועה גם בשל האיכות הגבוהה של רמת הלימודים האקדמיים בה, ובמיוחד בשל היותה הגדולה מבין האוניברסיטאות העוסקות במחקר. לומדים בה כ- 27,000 סטודנטים במגוון רב של דיסציפלינות, בהם יותר מ- 60 תכניות עבור התואר הראשון ויותר מ- 80 תכניות עבור לימודי התואר השני. בין הסגל האקדמי חוקרים רבים בעלי פרסי ישראל ופרסים יוקרתיים בין לאומיים, המפרסמים מאמרים בספרות המקצועית וכך רוכשים פרסום רב עבורם ועבור האוניברסיטה. בזכות כל זאת וגם בשל המגוון הרחב של מקצועות הנלמדים הביקוש להצטרף ולהיות אחד מהסטודנטים, באוניברסיטת תל אביב, גבוה מאד. בין המקצועות הנלמדים: רפואה, מדעי הרוח, מדעים מדויקים, הנדסה, אמנויות, מדעי החברה, חינוך, ניהול, משפטים ועוד.

מהות המסלול

אופן הלימוד בחוג למדעי המדינה יכול להתבצע בלימודים חד חוגיים (108-116 ש"ס) או בלימודים דו חוגיים (58 ש"ס). על כל סטודנט מוטלת החובה להרכיב את תכנית הלימודים שלו בעצמו. קיימת האפשרות של קבלת עזרה וייעוץ בהרכב התכנית מהיועץ לתלמידי תואר ראשון. במסגרת הלימודים נרכשים הידע, השיטות, הכלים להבנה וניתוח התופעות הפוליטיות, עם הדגשים שונים, כמו למשל, פוליטיקה ישראלית, תורת המשטרים ופוליטיקה משווה, מחשבה פוליטית, מינהל ומדיניות ציבורית, התנהגות וכלכלה פוליטית, יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה.

בשנה א' נלמדים המקצועות: הדרכה במאגרי מידע וכתיבה מדעית, פוליטיקה ומשטר בישראל, מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית, מבוא למחשבה פוליטית, מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה, מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה ועוד הרבה אחרים. בשנה ב' נלמדים המקצועות: שיטות מחקר, פוליטיקה השוואתית, מחשבה מדינית בת זמננו, אסטרטגיה בעידן המודרני, פרו-סמינרים בנושאים: קבלת החלטות ומדיניות חוץ, דעת קהל ופוליטיקה, אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21, רב תרבויות וצדק, כלכלה גלובלית ועוד. בשנה ג' הסטודנטים יתנסו בעבודת צוות בשטח, בה יישמו כלים שנרכשו במשך זמן הלימודים. מטרת הפרויקט היא לחבר בין התחומים של מדעי המדינה וקביעת מדיניות. בנוסף להצגת עבודה זו קיימים קורסי בחירה בנושאים: שינויים מבניים במערכת המפלגתיות והתקשורתית בישראל, הפרטה, שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי, דמוקרטיה עתיקה מציאות ומבקריה, תקשורת פוליטית בראי מדיה אינטראקטיביים, אתניות, לאומיות ואלימות: זהויות וסכסוכים בין קהילתיים ועוד הרבה אחרים.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

במסלול מדעי המדינה נלמדים המקצועות הפותחים את השערים לאפשרויות תעסוקה אתגריות ומעניינות בהנהגת המדינה, כמו עוזרים פרלמנטרים, עבודה בשירות החוץ, עבודה בשלטון המקומי וברשויות המדינה, תקשורת, אפשר כמובן להמשיך את הלימודים ולהשתלב במחקר או לתארים מתקדמים.

מרצים

ראש החוג: פרופסור עזר גת ומלווים אותו צוות המרצים ד"ר אוריאל אבולוף, פרופ' גדעון דורון, ד"ר אמל ג'אמל, ד"ר עמוס זהבי, ד"ר חני לרנר, ד"ר אלברטו ספקטורווסקי, פרופ' מיכאל קוצ'ין, ד"ר טל שדה, ד"ר אמיל לופוביץ, ד"ר תמי מייזלס, פרופ' שאול משעל, פרופ' יואב פלד, ד"ר אודי זומר, פרופ' שיין יוסי, פרופ' יואב פלד, פרופ' מיכל שמיר.

תנאי קבלה

תנאי הכרחי לקבלה למסלול לימודי מדעי המדינה, הוא ציון של לפחות "בינוני" באנגלית. בנוסף יובאו בחשבון הקריטריונים הבאים: ממוצע בחינות הבגרות, תוצאות הבחינה הפסיכומטרית, ציון הגמר במכינה קדם אקדמית.

עלויות ומלגות

שכ"ל הוא האוניברסיטאי הרגיל בארץ. מענק הצטיינות ניתן כאשר ציון ההתאמה הינו גבוה מ- 690 נקודות. אפשרות לקבלת מלגות עבור סיוע כלכלי ופתרונות ניתן לברר אצל דקאנט הסטודנטים. בנוסף, מתקבלות מלגות בשל מעורבות חברתית, השתתפות בנבחרות הספורט של האוניברסיטה וחברים באגודת הסטודנטים. קיימת תכנית 'עתידים' של המגזר העסקי והתעשייה. רצוי לברר במחלקת הרישום באוניברסיטה אודות התוכנית והמלגות השונות.