לימודי ייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב

המתכונת ללימודי תואר ראשון לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, באוניברסיטת תל אבי,ב היא דו חוגית, משך הלימודים הוא שלוש שנים, אפשרויות השילוב לחוג נוסף הן מגוונות למשל: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, תקשורת, קולנוע, לימודיים כללים או בינתחומיים ועוד.

הכשרת יועצים חינוכיים במסגרת החינוך הפורמאלית הציבורית והפרטית

אוניברסיטת תל אביב היוקרתית, ידועה ומוכרת לא רק כאוניברסיטת מחקר מצוינת, אלא גם בשל איכות הלימודים האקדמיים הנלמדים בה. הקמפוס של האוניברסיטה נמצא ברמת אביב, מקום שליו ושקט מחד גיסא, אך הקרוב לכל מקום בשל היותו במרכז העיר תל אביב מאידך גיסא. באוניברסיטה לומדים כ- 27,000 סטודנטים במגוון רחב של תחומים. קיימות בה יותר מ- 60 תכניות לתואר הראשון ויותר מ- 80 תכניות לתואר שני. הסגל האקדמי הינו סגל פורה מבחינת מחקרים ופרסומים, חלק מהחוקרים העובדים בין כותלי האוניברסיטה קיבלו פרסי ישראל או פרסים יוקרתיים בין לאומיים אחרים. בשל המגוון הרחב של המקצועות והתחומים הרבים ורמת הלימודים הגבוהה, הביקוש להצטרפות לאוניברסיטת תל אביב הינו גבוה במיוחד.

מהות המסלול

בסוף השנה השנייה אפשר לבחור בין המוקדים הבאים: ייעוץ חינוכי או חינוך מיוחד. היקף הלימודים הוא בסך 56 ש"ס, הכוללות שיעורי חובה, שיעורי בחירה בשנים השנייה והשלישית וסמינריון בשנה השלישית. במהלך השנים, הראשונה והשנייה, חייבים כל התלמידים להתנסות בפרויקט חונכות לילד (פר"ח)

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

החוג לייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד באוניברסיטת תל אביב הינו ייחודי ומוביל בתחומו. בחוג זה מכשירים את הסטודנטים לתואר ראשון לעבודה בייעוץ וחינוך מיוחד. החוג עוסק בחקירה ובהכשרת אנשי מקצוע למיומנות בתחום כה רגיש וחשוב, בשל העבודה עם תלמידים בכלל ועם תלמידים מיוחדים בפרט. הלימודים לתואר הראשון מקנים, ידע בסיסי בתיאוריות ובמחקרים על החינוך והתפתחות האדם, תוך שימת לב מדוקדקת יותר על התהליכים בהתפתחות, בין תקינה ובין שאינה תקינה. בנוסף הלימודים במתמקדים במשמעות הנובעת מההקשר של הנושאים הנחקרים לתחום הייעוץ החינוכי. התואר הראשון B.A מאפשר להתקדם להמשך לימודים לתואר שני בייעוץ חינוכ,י הן לגיל הרך והן לייעוץ חינוכי לילדים להם צרכים מיוחדים או לקויי למידה.

מרצים

סגל המרצים בחוג זה מורכב מחוקרים ומרצים בעלי מוניטין במקצועיים וידע רב. בין צוות המרצים: פרופ' מ.ישראל אשוילי, ד"ר נאסר אבו אלהיג'א, פרופ' מ.בירנבאום, ד"ר א.כהן, ד"ר א.מירו, ד"ר י.אטלי, פרופ' גלי צינמן, ד"ר ר.הדס, פרופ' ר.ארהרד , פרופ א.להב ועוד אחרים וטובים.

תנאי קבלה

הדרישות לחוג זה הן: התוצאות של המבחן הפסיכומטרי, ממוצע בבחינות הבגרות ואנגלית לפחות ברמה 'בינוני'. ציון ההתאמה של האוניברסיטה צריך לעמוד על 580 נקודות ומותנה בציון פסיכומטרי של 570 נקודות ומעלה. ניתן להתקבל עם ציון פסיכומטרי של 727 נקודות עם זכאות לבגרות ללא קשר לממוצע הבגרות.
כמו כן, יכולים להתקבל למסלול לימודים זה, מעומדים להם השכלה אקדמית חלקית שלמדו לפחות 30 ש"ס בממוצע של 85 לפחות ובעלי ציון פסיכומטרי 570 לפחות.

תנאי הקבלה שציינו לעיל, אינם סופיים ויכולים להשתנות משנה לשנה.

עלויות ומלגות

שכ"ל באוניברסיטת תל אביב הוא כ- 12,866 ₪ שכר הלימוד המופחת הוא כ- 9,566 ₪. קיימת אפשרות לבקשת מלגות ומענקים עבור מעומדים המצטיינים בלימודיהם כשציון ההתאמה גבוה מ- 660 נקודות. הבירורים והשאלות לאפשרויות למלגות כסיוע כלכלי נעשים אצל דיקן הסטודנטים. בנוסף קיימות מלגות בשל מעורבויות חברתיות, כגון באגודת הסטודנטים, מעורבויות חברתיות שונות, השתתפות בנבחרות הספורט, או תכנית 'עתידים' שנמצאת בחסות המגזר העסקי והתעשייה.