לימודי ארץ ישראל באוניברסיטת תל אביב

להיות ישראלי במרכז העניינים

אוניברסיטת תל-אביב נוסדה בשנת 1956 והורכבה ממספר מכונים אוניברסיטאיים אשר פעלו בעיר תל אביב. במשך השנים נפתחו מחלקות לימוד חדשות והוקמו עוד מכוני מחקר אשר הרחיבו וביססו את האוניברסיטה, כך שהיום הינה מין המובילות בארץ ובעולם והיא מדורגת במקומות גבוהים בדירוגי האוניברסיטאות העולמיים. באוניברסיטת תל-אביב תשעה פקולטות שונות, בהן לומדים כ-27,000 סטודנטים לקראת תואר ראשון, שני, שלישי ולימודי תעודה שונים. הפקולטות הן: הפקולטה לניהול, הפקולטה למשפטים, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה להנדסה, הפקולטה לאמנויות, הפקולטה לרפואה, הפקולטה למדעי החיים, הפקולטה למדעים מדויקים והפקולטה למדעי הרוח. בנוסף, באוניברסיטת תל-אביב קיימים שלושה בתי ספר: בית הספר לעבודה סוציאלית, בית הספר לחינוך ובית הספר לרפואת שיניים. הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל-אביב מורכב מטובי המרצים בארץ המצטיינים הן במחקר האקדמי והן בהוראת הסטודנטים.

מהות המסלול

המסלול ללימודי ישראל באוניברסיטת תל-אביב מציע לימודים מגוונים ורב-תחומיים החוקרים את ארץ ישראל ממספר היבטים, פרדיגמות ופרספקטיבות, כגון: מדינת הגירה, עימות לאומי, חברת רוב וחברת מיעוט, בניין מדינה בעידן הדה-קולוניזציה, חברה רב-תרבותית, ועוד.

קורסים לדוגמה הנלמדים בחוג ללימודי ישראל: תרבות יהודית, תרבות עברית, תרבות ישראלית, מערכת המשפט הישראלית והזירה הציבורית, היישוב היהודי בארץ ישראל 1947-1905, עדות ויחסים בינעדתיים בישראל, צבא וצבאיות בחברה הישראלית, הגיאוגרפיה היישובית של ישראל, בניין אומה ובניין מדינה בעידן הדה –קולוניזציה, לזכור את השואה, מלחמות ישראל – ממבצע סיני עד מלחמת יום הכיפורים, משברים ו'פרשות' – אירועי מפתח בתולדות מדינת ישראל, התפתחות החברה הערבית בישראל, זרמים ומגמות בחברה הדתית ונשים בחברה החדשה.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

מטרת המסלול ללימודי ישראל היא להעניק לסטודנטים היכרות, וידע מעמיק בתולדות מדינת ישראל, מוסדות המדינה, החברה בישראל, התרבות הישראלית, הפוליטיקה הישראלית, מבנה הכלכלה הישראלית, מערכות החינוך והמשפט הישראליות ועוד. הסטודנטים רוכשים תמונה רחבה ורבת פנים של ההווייה הישראלית על כל היבטיה ובהקשר הרחב של המציאות היהודית, המזרח תיכונית והגלובאלית. הסטודנטים רוכשים כלים ביקורתיים ומחשבתיים מהדיסציפלינה ההיסטורית, כמו גם מתחומי דעת נופים. אוניברסיטת תל-אביב מאפשרת לימודים במסלול ללימודי ישראל בתכנית דו חוגית ולשלבם עם כל חוג לימוד אחר באוניברסיטה.

תנאי קבלה

כדי להתקבל למסלול ללימודי ישראל בחוג להיסטוריה, יש לעמוד בתנאי הקבלה לפקולטה למדעי הרוח, והם: ציון פסיכומטרי העומד על 450 ומעלה וזכאות לבגרות (ללא קשר לממוצע הציונים בבגרות) או ממוצע בגרויות של 100 ומעלה (ללא צורך בציון פסיכומטרי). בנוסף, יתקבלו מועמדים בעלי ציון התאמה (ציון המשקלל את ציון הפסיכומטרי עם ממוצע הבגרויות לפי נוסחת האוניברסיטה) של 500 ומעלה.

מרצים

סגל המרצים במסלול ללימודי ישראל כולל את: פרופ' שביט יעקב, פרופ' אסף דוד, ד"ר גולדין שמחה, ד"ר דרייפוס חוי, פרופ' כהן ג'רמי, ד"ר רוטמן יובל, פרופ' רצבי שלום, ד"ר שטאובר רוני, ד"ר אורי סקוט ועוד.

עלויות ומלגות

שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי – 12,866 ₪ בשנת 2010-2011. מלגות מטעם האוניברסיטה ינתנו לסטודנטים המתקשים לעמוד בשכר הלימוד מבחינה סוציו-אקונומית ולמועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. בנוסף ישנן מלגות מקרנות וגופים חיצוניים, אשר מעניקים מלגות על פי קריטריונים ספציפיים, מספר המלגות הוא רב ביותר ומגוון הקריטריונים, מאפשר כמעט לכל סטודנט למצוא מלגה כלשהי למימון לימודיו, כולל מלגות הניתנות בזכות התנדבות בקהילה במהלך הלימודים. לפעמים ישנה אפשרות לשלב שתי מלגות ובאמצעות כך, לממן בעזרתן חלק גדול יותר משכר הלימוד.