לימודי תזונה באוניברסיטת חיפה

באוניברסיטת חיפה תמצאו מסלול ללימודי תזונה לתואר שני MAN, שיסמיך אתכם בנושאי תזונה, בריאות והתנהגות.

מי שמוביל את התוכנית ללימודי תזונה באוניברסיטת חיפה היא פרופ' יעל לצר. לאורך התואר לומדים על נושאים שונים, למשל: תזונה מאוזנת, הדרישות התזונתיות של הגוף, טיפול במחלות שונות וכן טיפול תזונתי המשלב את המימד ההתנהגותי, אישיותי, חברתי ומשפחתי של הפרט.

מה מיוחד בתוכנית באוניברסיטת חיפה?

המסלול בחיפה הוא בין היחידים שמעניקים פוקוס אמיתי לצד ההתנהגותי של התזונה, ולתפקיד אותו הוא ממלא הן באטיולוגיה, במניעה והן בטיפול. בתואר לומדים ידע נרחב על מחקר תכנון, ביצוע והערכת התערבויות בפרט ובקהילה בנושאי תזונה.

המרצים באוניברסיטת חיפה

המרצים של התוכנית יהיו בעלי ידע והתמחות במדעי ההתנהגות, מדעי התזונה ןמדעי החברה והשילוב ביניהם. מעדך הלימודים ישלב קורסי חובה ובחירה של ביה"ס לבריאות הציבור וקורסי חובה ובחירה של המגמה. מערך הלימודים יהיה בנוי משני מסלולים האחד עם תיזה והשני ללא תיזה. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתזונה. המסיימים יקבלו תואר שני בתזונה בריאות והתנהגות. (MAN (Master in Applied Nutrition

תנאי הקבלה למסלול MAN

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ממדעי הבריאות, החיים, הרווחה והחברה בציון ממוצע של לפחות 80, ולא פחות מ 76 בכל אחד מחוגי הלימוד לסטודנטים שלמדו לימודי תואר ראשון דו-חוגי.
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE.
לבוגרים אשר לא למדו במהלך לימודי התואר הראשון שלהם קורסים במבוא לפסיכולוגיה או מבוא לסוציולוגיה וקורס בביולוגיה וכן מי שסיים לימודי תואר ראשון לפני 1998), תידרשנה השלמות במקצועות אלו.- הציון הנדרש בקורסים אלו לפחות 80. קורסי ההשלמה אינם במניין שעות הלימודים לתואר.
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה.
בחינת כניסה באנגלית בציון 80 ומעלה.
שני מכתבי המלצה.
ידע בסיסי במערכות מידע ושימושי מחשב.
מועמדים יזומנו לראיונות קבלה לפי דרישות ביה"ס.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.
בנוסף יתקבלו בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מחו"ל במדעי התזונה בציון ממוצע של 80 לפחות. במסגרת הלימודים יוכלו הסטודנטים לצאת לסמסטר לטובת השלמת הסטאג'.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים בכל מגמה כוללת לימודי חובה לכל בית הספר, לימודי חובה של כל מגמה, ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד לפחות 8 שעות מלימודי הבחירה של המגמה. את שאר שעות הלימוד ניתן לבחור מכלל קורסי בית הספר, או מחוגים אחרים באוניברסיטה, לאחר אישור ראש המגמה.
במהלך הלימודים יש לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות במסלול עם תיזה ושלוש עבודות סמינריוניות במסלול עבודה מסכמת. העבודות הסמינריוניות צריכות להיות אצל מרצים שונים, במסגרת קורסי המגמה, ובאופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים). (הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר האינטרנט של ביה"ס).
תוכנית הלימודים הקובעת היא לפי השנה בה החל הסטודנט את לימודיו.
שנה א'
קורסי חובה (לכל המסלולים וכל המגמות)
מבוא לבריאות הציבור – 2 שש"ס
אפידמיולוגיה – 2 שש"ס
יישומים באפידמיולוגיה – 2 שש"ס
ביוסטטיסטיקה ותרגיל – 2 שש"ס
מבוא לבריאות הסביבה – 2 שש"ס
שיטות מחקר – 2 שש"ס
כתיבה מדעית – 0 שש"ס

1. בריאות הקהילה והסביבה:
חיסונים – שנה א' בהיקף 4 שש"ס
מדיניות בריאות הציבור – שנה א' בהיקף 4 שש"ס
סה"כ: 8 שש"ס

2. קידום בריאות:
יסודות קידום בריאות – שנה א' בהיקף 4 שש"ס
הפעלה והערכה של תוכניות בקידום בריאות – שנה ב' בהיקף 4 שש"ס
סה"כ: 8 שש"ס

3. אפידמיולוגיה:
ביוסטטיסטיקה למתקדמים – שנה א' בהיקף 4 שש"ס
אפידמיולוגיה למתקדמים – שנה ב' בהיקף 2 שש"ס
אפידמיולוגיה קלינית למתקדמים – שנה ב' בהיקף 2 שש"ס
סה"כ: 8 שש"ס

4. בריאות סביבתית ותעסוקתית
אפידמיולוגיה סביבתית – שיטות GIS – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
עקרונות בבריאות הסביבה ובבריאות העבודה – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
מבוא לבטיחות וגהות תעסוקתית וסביבתית – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
טוקסיקולוגיה – שנה ב' בהיקף 2 שש"ס
ניהול משאבי אויר ובריאות הסביבה – שנה ב' בהיקף 4 שש"ס
חקיקה בתחום בריאות הסביבה והעובד – שנה ב' בהיקף 2 שש"ס
סה"כ יש לבחור 10/16 שש"ס

5. מינהל מערכות בריאות:
יסודות הכלכלה – שנה א' בהיקף 4 שש"ס
מערכות בריאות בעולם – שנה א בהיקף 4 שש"ס
מערכת הבריאות בישראל – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
כלכלת בריאות – שנה ב' בהיקף 2 שש"ס
מבוא למדיניות ציבורית בבריאות בהיקף 2 שש"ס
מדיניות ציבורית בבריאות – סוגיות מתקדמות בהיקף 2 שש"ס
*ארגונים וניהולם בהיקף 4 שש"ס
סה"כ: 16 שש"ס

קורסי חובה בתכנית המאסטר בתזונה, בריאות והתנהגות MAN

  • תיאוריות של אישיות – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
  • היבטים פסיכולוגיים של גדילה והתפתחות – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
  • סוגיות בהתנהגות בתזונה במעגל החיים – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
  • שינוי התנהגות תזונתית – שנה א' בהיקף 2 שש"ס
  • הפרעות אכילה א' וב' – שנה ב' בהיקף 4 שש"ס
  • סוגיות התנהגותיות במצבי בריאות וחולי א' וב' – שנה ב' בהיקף 4 שש"ס
  • פסיכופתולוגיה – שנה ב' בהיקף 2 שש"ס

סה"כ 18 שש"ס

* בנוסף יש ללמוד 8 שש"ס לפחות (בתזונה 6 שש"ס) מתוך קורסי הבחירה של המגמה בה בחרת להתמחות, ולהשלים את מכסת השעות בקורסי בחירה מתוך כלל קורסי ביה"ס. באישור מיוחד ניתן לקחת קורסים גם ממגמות אחרות.
ייתכנו שינויים במערכת הלימודים

קבל מידע על לימודי תזונה
מלא פרטים לקבלת מידע חינם וללא התחייבות!
בחר מוסדות לימוד
יש לסמן מוסדות לימוד בהתאם למקום מגוריך

אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר

קבל מידע על לימודי תזונה
מלא פרטים לקבלת מידע מנציג טלפוני חינם וללא התחייבות!
בחר מוסדות לימוד

אנו מכבדים את פרטיותך | בכפוף לתקנון האתר