לימודי ספרות באוניברסיטת חיפה

הלימודים לתואר ראשון B.A בחוג לספרות עברית והשוואתית נמשכים שלוש שנים. בואו לקרוא על המסלול הספרותי שיהפוך אתכם לחוקרי ספרות, סופרים או אנשים שמתעסקים עם מקצוע הספרות.

החוג לספרות עברית והשוואתית – ללמוד ספרות מכיוונים והיבטים שונים

אופייה הפלורליסטי של אוניברסיטת חיפה מסמל את האחריות החברתית שעל בסיסה נבנתה. באוניברסיטה, המוקפת בנוף הכרמל, לומדים יהודים וערבים, דרוזים וצ'רקסים, ילידי הארץ ועולים חדשים בני קיבוצים ומושבים ותושבי הערים הגדולות והפריפריה, כולם מקובצים יחד ולומדים מתוך מחויבות לשמירה על כבוד הדדי, באווירה של מצוינות אקדמית. האוניברסיטה החלה את דרכה בשנת 1963, תחת חסותה של האוניברסיטה העברית, וב- 1972 קבלה את עצמאותה האקדמית.

מהות המסלול

במסלול הדו חוגי היקף הלימודים הוא של 60 נ"ז. במסלול החד חוגי, אליו אפשר יהיה להצטרף רק לאחר סיום השנה הראשונה, ועם ממוצע ציונים במגמה לספרות עברית של 80 נקודות לפחות. בחוג לספרות עברית והשוואתית קיימות שתי מגמות, הראשונה ספרות עברית והשנייה ספרות השוואתית, כל סטודנט חייב ללמוד 12 נקודות מהמגמה האחרת.
במגמה לספרות עברית קיימים שלושה תחומים והם:

  1. ספרות המדרש, האגדה והספרות העממית
  2. ספרות ימי הביניים
  3. הספרות העברית החדשה

במגמה לספרות השוואתית הלימודים נערכים לפי הֵקשרים:

  • הקשר היסטורי
  • הקשר סוגי (ז'אנר)
  • הקשר תיאורטי
  • הקשר תרבותי – אמנותי

בשתי המגמות נלמדות הזיקות והיחס בין היצירות (בינן לבין עצמן, ובין היצירות מתקופות שונות). במסלול הדו חוגי במגמה לספרות עברית נלמדים בין השאר הנושאים הבאים: מבוא לפרוזה, מבוא לשירה, מבוא לדרמה ולתיאטרון, מבוא לספרות עממית או מבוא למדרש ואגדה, מבוא לשירה העברית בימי הביניים, הדרכה ביבליוגרפית, תחנות בספרות העברית החדשה, גישות ומושגי יסוד בתיאוריה הספרותית במאה ה-20, שיעורי בחירה וסמינריונים.
במסלול החד חוגי נלמדים בנוסף:

  • קורסים במגמה לספרות עברית סך של 60 נ"ז
  • קורסים במגמה לספרות השוואתית 40 נ"ז
  • ומקבצים חוץ חוגיים 20 נ"ז

במגמה לספרות השוואתית במסלול הדו חוגי נלמדים בין השאר הקורסים הבאים: מבוא לפרוזה, מבוא לשירה, מבוא לדרמה ולתיאטרון, עיון בזרמים ומגמות בספרות עולם, גישות ומושגי יסוד בתיאוריה הספרותית במאה השנייה, שיעורי בחירה, קורסים וסמינריונים.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

מטרות המסלול של החוג לספרות עברית והשוואתית הן להקנות את יסודות הספרות העולמית והעברית על כל זרמיהם, בד בבד עם רכישת הכלים לביקורת, ניתוח, מחקר ופרשנות של היצירות הספרותיות בעבר ובהווה.

מרצים

המרצים המלמדים במסלול לספרות עברית הם – פרופ' ניצה בן דב, פרופ' ציפורה כגן, פרופ' חיה בר יצחק, פרופ' ראובן שוהם, פרופ' יוסף טובי, פרופ' א"ב יהושע, פרופ' רוברט אלבז, פרופ' לאה הדומי, פרופ' מאיר ויזלטיר, פרופ' שרלוט ורדי, פרופ' נתן זך, פרופ' אברהם עוז, פרופ' בלומה פינקלשטיין, פרופ' חיה שחם, פרופ' דניס סובלוב, פרופ' גבריאל צורן, ד"ר שחם ברם, ד"ר ישראל המאירי, ד"ר לריסה פיאלוקובה, ד"ר ורד לב כנען, פרופ' רונית מטלון, ד"ר ולדימיר פפרני, ד"ר רות עמר, ד"ר רוית ראופמן, ד"ר דינה שטיין, ד"ר אילת אטינגר, ד"ר אראלה בריפמן, ד"ר צפי זבה אלרן, ד"ר אילת שמיר, ד"ר רחל צורן, ד"ר אסתר יוהס.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה לחוג לספרות עברית והשוואתית הם התנאים הנדרשים באופן כללי לקבלה באוניברסיטת חיפה, כלומר ציון סכם של 490, כאשר ציון הסכם כולל את הבחינה הפסיכומטרית ובחינת הבגרות. בבחינות יע"ל בעברית, הסטודנטים יזדקקו לציון של 120 נקודות ומעלה (הבחינות נועדו לאלו אשר לא סיימו את לימודיהם בשפה העברית).

עלויות ומלגות

שכר הלימוד לסטודנט באוניברסיטת חיפה הוא האוניברסיטאי הרגיל, בשנת 2010-2011 השכר עמד על כ- 13,000 ₪, ללא הסבסוד הממשלתי. בנושא קבלת מלגות למימון הלימודים – בנוסף לעשרים ואחת הקרנות החיצוניות קיימות באוניברסיטת חיפה גם מלגות לסיוע כלכלי, מלגות למצטיינים ומלגות ייעודיות. מידע מפורט ניתן לקבל במדור המלגות.