לימודי סוציולוגיה באוניברסיטת חיפה

בחוג הלימודים לתואר ראשון לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, נלמדים החומרים בשתי רמות האחת כמטרה בפני עצמה והשנייה כבסיס ללימודים לתואר מתקדם.

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

מצידה המזרחי של חיפה מוקמת אוניברסיטת חיפה, המוקפת בפארק על רכס הר הכרמל. האוניברסיטה הוקמה ב- 1963 בחסות האוניברסיטה העברית בירושלים, ומשנת 1972 הוכרה כמוסד אקדמי עצמאי מטעם המל"ג. באוניברסיטת חיפה לומדים יותר מ- 16,500 סטודנטים בפקולטות שונות ובה חמישה בתי ספר. הפקולטות הן: הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למשפטים, הפקולטה למדעים והוראתם והפקולטה לחינוך. ובתי הספר הם: מינהל עסקים, היסטוריה, בריאות הציבור עבודה סוציאלית, ומדעי המדינה.

מהות המסלול

קיימים שני מסלולי למידה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, החד-חוגי והדו-חוגי, במסגרת המסלול החד חוגי, נלמדים 80 נקודות מתוך סך ה- 120 נקודות לתואר במסגרת החוג, ו- 40 הנקודות הנוספות הינן מלימודים בחוגים אחרים.
תכנית הלימודים כוללת:
בשנה א': שיעורי מבוא לסוציולוגיה + תרגילים, מבוא לאנתרופולוגיה + תרגילים, יסודות המחקר החברתי + תרגיל, שיטות מחקר איכותניות + תרגיל, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לדמוגרפיה חברתית, סוציולוגית האינטרנט.
בשנה ב': סטטיסטיקה לסוציולוגים, תיאוריות סוציולוגיות, תיאוריות אנתרופולוגיות, סוציולוגיה של המשפט, תיאוריות מוטיבציה בעבודה, פוליטיקה וחברה, סוגיות ואנתרופולוגיה של יפן המודרנית, הערבים בישראל – הדרכה אישית, קבוצות לא שולטות בישראל – הדרכה אישית, סוגיות בחוק – משפט וחברה, סוציולוגיה של מכירות, תעמולה פוליטית בזמן מלחמה, אנתרופולוגיה של הזיכרון, טראומה והנצחה, מגדר בשוק העבודה – פרספקטיבה השוואתית.
בשנה ג': מבנה חברתי של ישראל + תרגיל,
הסמינרים המחקריים בשנה שלישית הם בתחומים הבאים: אנתרופולוגיה של ההולדה, ערכי עבודה ומשמעותה, רשתות חברתית באינטרנט, היבטים חברתיים של עוני ומדיניות רווחה, מלחמות ישראל בפרספקטיבה סוציולוגית, נשים וגברים בשוק העבודה – מחקר איכותני, משפצים בית – מחקר אנתרופולוגי, מחקר פעולה אנתרופולוגי, חברה- פרטיות ומדיה חברתית, ארגוני עובדים ויחסי עבודה.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

בזמן הלימודים רוכשים הסטודנטים את הידע היסודי, עיוני ומחקרי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ואת ההיכרות עם תחומים חברתיים שונים. הבחירה בחוג החד חוגי נותנת יותר גמישות לסטודנטים בניהול מערכת השעות, כי הסיכויים קטנים יותר לחפיפה בזמנים.
כעזרה לסטודנטים שעובדים במשך היום, ישנה האפשרות לשיעורי ערב, המסלול נמשך לאורך שלוש שנים ומתקיימים בו שלושה סמסטרים בשנה.

מרצים

בסגל החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה נמצאים מרצים איכותיים ומקצועיים כגון: אורג שאול, אלחאג' מאג'ד, בן אליעזר אורי, הרפז יצחק, וימן גבי, יעיש מאיר, לבנון אסף, לוין עליזה, מש גוסטבו, סמוחה סמי, סער עמליה, עברי ציפי, קדרון קרול, קריסטל טלי, רטנר אריה, רייכמן רבקה, תלמוד אילן ועוד. עמיתי הוראה במסלול זה הם: איילון גיורא, עלי נוהד, חובב מנאיר, מיתקי רויטל, מלמד יורם, שמחאי דלית, תורגמן חגית, זומרפלד מור, זיו סמדר, רשף אריה ועוד. אמריטוס בורנשטיין מרים, סובל צבי, שפירא עובדיה, סמואל יצחק, לויתן אורי, מטרס יהודה, כרמלי יורם ועוד.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה ללימודי סוציולוגיה באוניברסיטת חיפה הם: תעודת בגרות, ציון בבחינה הפסיכומטרית, ציון בשפה האנגלית, וציון בבחינת ידע בעברית. חתכי הקבלה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הם 550 נקודות בלימודי יום ו- 485 ללימודי ערב.

עלויות ומלגות

מחיר שכר הלימוד לשנה הוא המחיר הקבוע באוניברסיטאות בארץ כ- 12,866 ₪ תשלום מלא וכ- 9,560 ₪ הסכום המופחת. קיימת האפשרות להגשת בקשה למלגתסיוע כלכלי, ולמלגות מטעם דיקנט הסטודנטים, הזכאות מותנית בבדרך כלל בלימודים, ממוצע הציונים צריך להיות לפחות 75 נקודות. מלגת ההצטיינות מותניית גם בפעילות החברתית בהיקף של שעתיים שבועיות והציון הפסיכומטרי הגולמי. המדור למעורבות חברתית מזכה את הסטודנטים המשתתפים במלגה כתמורה עבור פעילותם. אפשר לברר בקשר לקרנות המלגות החיצוניות שרשימתם נמצאת במדור המלגות.