לימודי לשון עברית באוניברסיטת חיפה

הלימודים במסלול לשון עברית מתנהלים בשני מסלולים חד חוגי ודו חוגי, כאשר למסלול החד חוגי אפשר להתקבל אחרי סיום השנה הראשונה בשני החוגים.

השפה עם השורשים הארוכים וההיסטוריה הייחודית

ב- 1963 על הר הכרמל הוקמה אוניברסיטת חיפה, בתחילת דרכה הייתה 'המכון האוניברסיטאי של חיפה', אך ב- 1972 כשקבלה את עצמאותה האקדמית, הוחלף שמה לאוניברסיטת חיפה. רמת לימודים אקדמית גבוהה ושאיפה למצוינות הן חלק מהיעדים המרכזיים של אוניברסיטה זו. באוניברסיטת חיפה שש פקולטות – למדעי הרוח, למדעים, למשפטים, למדעי החברה, למדעי הרווחה והבריאות והפקולטה לחינוך.

מהות המסלול

כדי להתקבל ללימודים במסלול החד חוגי נדרש ממוצע בחוג של 80 נקודות ובחוג השני ממוצע של 75 נקודות, בנוסף הסטודנט יצטרך לעבור ראיון עם המנחה המלווה של המסלול החד חוגי. היקף הלימודים הוא 60 נ"ז, 28 נ"ז של לימודי חובה ו 32 נ"ז בלימודי בחירה – מהם 8 נ"ז שהם שני סמינריונים. ניתנת האפשרות ללמוד עד 12 נ"ז באשכול השפות בפקולטה. מהשנה השנייה אפשר יהיה לבחור בלימודים באחד משני המדורים: "עברית ושמות שמיות" או "עברית במבט רב תחומי" בהיקף של 10 נ"ז.

הנושאים הנלמדים במסלול ללשון עברית הם:
בשנה א': תורת הניקוד, עיונים בטקסטים עבריים, הדרכה ביבליוגרפית, לימודי הדרג המכין, תורת ההגה של הלשון העברית, סמנטיקה של העברית, תחביר הלשון העברית, העברית בת ימינו, מבוא לבלשנות כללית, שיעור בחירה דרג 1 ומעלה.
בשנה ב': תורת הצורות של העברית החדשה, לשון המקרא, לשון חכמים, מבוא לבלשנות שמית, מבוא לפרגמאטיקה ולשיח, שיעורי בחירה, סמינריון.
בשנה ג': לשון חכמים, שיעורי בחירה, סמינריון.
במסלול החד חוגי ילמדו התלמידים בנוסף – קורסים בהיקף של 20 נ"ז ובסך הכול יצטרכו לצבור 80 נ"ז.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול

מטרת הלימודים במסלול זה היא רכישת הבסיס המתודי והעיוני לחקירת הלשון העברית והכשרת מורים לבתי הספר העל יסודיים. ההכשרה ניתנת לסטודנטים בעיקר על ידי לימוד מעמיק ומקיף של הלשון העברית לכל תקופותיה, זיקתה לשפות השמיות השונות, תוך שימוש בהישגי הבלשנות המודרנית.
הבוגרים של מסלול זה יוכלו להמשיך לתואר שני, או לעסוק בעיתונאות הכתובה או המדברת, עריכה, תרגום וכו'. לתלמידים מצטיינים קיימת האפשרות ללמוד במסלול מואץ בו יוכלו לסיים תוך ארבע או חמש שנים את התארים הראשון והשני יחדיו.

מרצים

המרצים במסלול ללשון עברית הינם בין השאר – פרופ' יצחק אבישור, פרופ' משה אזר, פרופ' אילן אלדר, פרופ' יוסף שטרית, פרופ' מיכל אפרת, ד"ר עירית מאיר, ד"ר יעל משלר, ד"ר אריה פילובסקי, פרופ' תמר צבי, ד"ר סול אזואלוס אטיאס, ד"ר משה מורגנשטרן, ד"ר אסנת ארגמן, ד"ר חיה פישרמן, ד"ר סילביה אדלר, ד"ר אסיה שרון.
תנאי קבלה

הדרישות לחוג ללשון העברית הן התנאים הכלליים הנדרשים לקבלה באוניברסיטת חיפה, כאשר ציון ההתאמה עומד על 490 נקודות. הציון בעברית, לאלו אשר לא עברו את הפסיכומטרי בשפה העברית, צריך להיות מעל ל- 120 נקודות ביע"ל.

עלויות ומלגות

שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה הוא השכר המקובל בכל האוניברסיטאות בארץ והוא יכול להשתנות מידי שנה בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה. קיימות מלגות לסטודנטים הניתנות כסיוע כלכלי. כמו כן ניתנות מלגות ייעודיות ומלגות בעבור הצטיינות. מידע נוסף על 21 הקרנות החיצוניות השונות, העוזרות במימון הלימודים על פי קריטריונים ספציפיים, אפשר לקבל מצוות מדור המלגות.