לימודי פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן

המטרה בלימודי הפילוסופיה הכללית היא לקדם ולפתח את החשיבה הפילוסופית של הסטודנטים והבנתה, כחלק חיוני ובלתי נפרד מההשכלה האקדמית.

קידום החשיבה הפילוסופית במגוון אסכולות ומסורות

אוניברסיטת בר אילן קיימת מזה 50 שנה, וממשיכה לשמור על הרמה האקדמית הגבוהה שלה ועל השילוב של לימודים אקדמיים גבוהים עם לימודי יהדות ומורשת ישראל. לומדים בה כ- 34,000 סטודנטים בקמפוס הגדול ברמת גן ובמכללות האזוריות הנמצאות תחת חסותה של בר אילן. המחקר באוניברסיטת בר אילן הוא אחד מאבני היסוד של האוניברסיטה, וקיים הסכם שיתוף פעולה בינה לבין יותר מחמישים אוניברסיטאות חשובות בעולם. אוניברסיטת בר אילן מפתחת מסלולים חדשניים בנושאים הבין תחומיים כמו למשל ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית, ננו טכנולוגיה ועוד.

מהות המסלול ללימודי פילוסופיה

באוניברסיטת בר אילן קיים מסלול לתואר ראשון בפילוסופיה כללית (כמקצוע ראשי ומשני) וגם מסלול המשלב בתוכו פילוסופיה יהודית, יחד עם הפילוסופיה כללית. הדרישה היא ל- 30 שעות למקצוע ראשי ועוד תרגיל בלוגיקה 1 ש"ש.
בלימודים לתואר הראשון בפילוסופיה כללית נלמדים הנושאים הבאים: לוגיקה, תולדות הפילוסופיה העתיקה, קריאת טקסטים בפילוסופיה עתיקה, תולדות הפילוסופיה החדשה, קריאת טקסטים בפילוסופיה החדשה, תורת ההכרה ואחרים.
בנוסף נדרשת השלמה של 18 ש"ש לפי בחירה, התנאי הוא שלפחות שניים מהקורסים הם בנושא הדרכה אישית ועוד שני קורסי סמינריון עם עבודה סמינריונית.

להלן כמה נושאים אותם לומדים לתואר ראשון והנלמדים גם כן בתואר שני: 'מדקארט עד קאנט' פילוסופיה של הדת, הפילוסופיה ההלניסטית ואסכולותיה, מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית, מישל פוקו, תפיסת ה"היות בתוך העולם" במחשבה של היידגר, תבונה מעשית וחולשת הרצון, מבוא לפילוסופיה של המדע, ניטשה והטרגדיה היוונית, אחריות מוסרית ובחירה חופשית, ועוד נושאים מרתקים אחרים.

מטרות המסלול ויתרונות המסלול לתואר בפילוסופיה

הלימודים לתואר הראשון בפילוסופיה מקנים לסטודנטים הכשרה וניסיון בסיסי בחשיבות הפילוסופיה בעולם המערבי ומלמדים את השיטות והגישות ששימשו את הפילוסופים לאורך כל ההיסטוריה. לימודי הפילוסופיה פותחים בפני הסטודנטים את עולם המחשבה והמיומנות למחשבה מנתחת וביקורתית מבוססת. בנוסף לכך, התואר הראשון בפילוסופיה מקנה לסטודנטים את הזכות להמשיך וללמוד לתארים מתקדמים יותר, או לעסוק בכל המקצעות הקשורים לעולם הרוח והפילוסופיה.

מרצים באוניברסיטת בר אילן

ראש המגמה לפילוסופיה כללית הוא ד"ר דולב יובל לצידו צוות הסגל האקדמי וביניהם פרופסור הרצנברג דב, פרופסור וידרקר דוד, פרופסור זהר נעם, פרופסור שגיא אבי, ד"ר בנבג'י יצחק, ד"ר דנצינג גבריאל, ד"ר נחתומי אוהד, ד"ר פרידמן ליאת, ד"ר קצוף שרלוט.

תנאי קבלה ללימודי פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן

תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן הם תעודת בגרות מלאה ומבחן פסיכומטרי, כאשר הממוצע בתעודת הבגרות הוא בדרך כלל 85 נקודות ופסיכומטרי בסך של 560 נקודות. במידה ואחד מהפרמטרים גבוה מהנדרש אפשר להתקבל גם אם הפרמטר השני נמוך מהנדרש, תנאי הקבלה הספציפיים למסלול מסוים הינם לפי הביקוש לאותו מסלול באותה שנה.

עלויות ומלגות

שכר הלימוד המלא באוניברסיטת בר אילן הוא: 12,866 ₪ ושכר הלימוד המופחת הוא: 9.521 ₪. את בקשות המלגה בשל מצב כלכלי יש להגיש למדור וועדות המלגות. כמו כן קיימות מלגות לחיילים משוחררים קרביים, מלגות לתושבי ערי פיתוח ועוד מלגות למימון הלימודים שניתנות על פי מספר קריטריונים שנקבעו על ידי קרנות חוץ.